fbpx
Seminarie i Almedalen

Var god vänta? – Vad händer med primärvårdsreformen?

Dag: 2/7 2019 11.00 – 11.50
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Svensk hälso- och sjukvård brister i kontinuitet och tillgänglighet. Problem som grundar sig i en underdimensionerad primärvård. Parterna bakom januariavtalet är överens om att genomföra en nationell primärvårdsreform, men var i processen befinner vi oss och hur kommer den att se ut?

Utökad information om evenemanget
Den svenska primärvården har länge varit underdimensionerad. Långa köer, svårigheter att attrahera fast personal och brister i kontakten mellan patienter och vårdgivare är akuta problem som måste lösas. I januariöverenskommelsen möter regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna primärvårdens utmaningar och utlovar att rätten till fast läkare ska stärkas, att det ska bli mer attraktivt för läkare att arbeta i primärvården och att tillgängligheten och valfriheten ska öka. Men var i processen befinner sig genomförandet av Januariöverenskommelsen just nu och vad kommer reformen att innehålla? Listning på fast namngiven läkare och listningstak är bärande delar för att uppnå en förbättrad tillgänglighet och kontinuitet i primärvården – men hur länge till ska patienter och befolkningen behöva vänta?

Medverkande:

 • Lena Hallengren, socialminister, Socialdemokraterna
 • Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson, Liberalerna
 • Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund
 • Lisa Kirsebom, moderator
Engagemang på seminarie i Almedalen

Hur skapar vi en samordnad psykosvård som ger förutsättningar för återhämtning?

Sveriges läkarförbund i samarbete med Natur & Kultur
Dag:
3/7 2019 09.50 – 10.40
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Den som drabbas av psykos behöver tidigt få medicinska, psykologiska och sociala insatser för att kunna återhämta sig, men stödet som finns är ofta svårt att överblicka. Hur ska psykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling och fler aktörer samverka så att Socialstyrelsens riktlinjer förverkligas?

Utökad information om evenemanget
Varje år insjuknar 1 500–2 000 personer i psykos i Sverige. Förutom det stora lidande det innebär för den sjuke och närstående är sjukdomen mycket kostsam för samhället, men i ett tidigt skede av psykossjukdom finns stora möjligheter att vända utvecklingen. Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2018 rekommenderar samordnade insatser med läkemedelsbehandling, familjeintervention, psykologiskt stöd för återhämtning och individanpassat stöd till arbete och studier vid förstagångspsykoser. En av de medverkande har varit engagerad inom området sedan 1980-talet. Han ledde det forskningsbaserade Fallskärmsprojektet för förstagångsinsjuknade i psykos, inom vilket det startades ett tjugotal specialiserade öppenvårdsmottagningar i Sverige. Idag finns bara enstaka välfungerande sådana mottagningar medan i våra skandinaviska grannländer är dessa mera regel än undantag. Här diskuteras möjligheter men också problem som finns för att bedriva en behovsanpassad psykosvård.

Medverkande:

 • Johan Cullberg, professor i psykiatri/författare
 • Sofia Rydgren Stale, psykiater, andre vice ordförande, Sveriges läkarförbund
 • Pontus Strålin, med.dr, överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm
Heidi Stensmyren på seminarie i Almedalen

Läkare, Life science och Medtech – Se upp! Arbetsmarknad i förändring

Tid: 3/7 2019 11.00 – 11.50
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Läkares arbetsmarknad förändras i snabb takt när innovationer och teknisk utveckling skapar nya karriärmöjligheter. Hur agerar nya och traditionella arbetsgivare för att attrahera den nya generationens läkare när konkurrensen om deras kompetens hårdnar och nya arbetsmarknader öppnar sig?

Utökad information om evenemanget
Läkares arbetsmarknad förändras i snabb takt. Innovationer och teknisk utveckling öppnar en alternativ arbetsmarknad och en rad nya yrken och karriärmöjligheter växer fram för läkare inom Medtech och Life Science. Vilken utveckling stå vi mitt uppe i? Läkarkompetens behövs i fler sektorer, men hur påverkas läkares arbete, karriärmöjligheter och köpkraft? Och hur skapas goda villkor för läkare på den nya arbetsmarknaden för en ökad vårdkvalitet? I takt med att nya arbetsmarknader öppnar sig och konkurrensen om läkares kompetens hårdnar behöver traditionella arbetsgivare en plan för hur de ska agera i det nya landskapet av förändring? Hur attraherar och behåller regionerna den nya generationen läkare? Hur arbetar regionerna med innovation och utveckling för att attrahera nya medarbetare? Och hur tillvaratar och utvecklar regionerna professionernas möjlighet till samarbete och effektivt nyttjande av varandras kompetens?

Medverkande:

 • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska sjukhuset
 • Louise Warme, investment manager, Almi invest
 • Madeleine Liljegren, ordförande, Sylf
 • Peter Larsson, seniorrådgivare, Sveriges ingenjörer
 • Karin Båtelson, vice ordförande, Sveriges läkarförbund
 • Lisa Kirsebom, moderator

Föreningar inom Sveriges läkarförbund

I Läkarförbundets trädgård kan du ta del av andra seminarium från delföreningar inom förbundet.

Läkarförbundet i Almedalen

Läkarläckaget – hur många ska få droppa av? Vad kostar yrkesflykten samhället och patienterna?

Sveriges Yngre Läkares Förening – SYLF
Dag: 1/7 2019 08:40 – 09:30
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Vad är den samhällsekonomiska konsekvensen om allt fler yngre läkare väljer jobb i andra sektorer? Läkarnas väntan på en AT-tjänst är en flaskhals, med i sin tur senarelagd specialisering. I andra änden växer vårdkön, patienter i behov av att träffa specialist och rusande kostnader för hyrläkare.

Utökad information om evenemanget
Allt fler unga läkare funderar på att lämna yrket – redan under studietiden. Orimligt låg ingångslön för ett högt kvalificerat yrke med stort ansvar är bara ett av skälen. Stress, undermålig eller helt utebliven handledning under AT-tjänstgöringen och bristande patientsäkerhet gör att allt fler unga läkare aktivt vill välja bort vården. Vad är den samhällsekonomiska konsekvensen om allt fler yngre läkare väljer att jobba i andra sektorer? Läkarnas eviga väntan på en AT-tjänst blir dessutom en flaskhals, med i sin tur senarelagd specialisering. I andra änden ser vi en ständigt växande vårdkö av patienter, i behov av att träffa specialistläkare och rusande kostnader för hyrläkare ute i regionerna. Hur blir svensk vård en attraktiv arbetsgivare, bland många, för läkare under utbildning?

Medverkande:

 • Marie Morell, ordförande, (m) SKLs Sjukvårdsdelegation
 • Theodor Lav, ordförande, Sveriges läkarförbund student
 • Jonathan Illicki, Head of Medical Operations, Doktor24
 • Christoph Varenhorst, Medicinsk Direktör, Pfizer Sverige
 • Joakim Pettersson, seniorkonsult, WSP Advisory
 • Anna Olin Kardell, moderator

Kontaktperson: Erica Dahlquist, Sveriges Yngre Läkares Förening, 0704-33959

Har vi råd med risken att behandla barn med nya läkemedel?

Svenska Barnläkarföreningen
Dag: 1/7 2019 13:00 – 13:50
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Läkemedelsbehandling är en avgörande faktor till många medicinska framgångar, men också den vanligaste anledningen till att patienter skadas av vård. Vi vill ur barnsjukvårdens perspektiv belysa de dilemman som uppstår med nya, dyra behandlingar med tveksam effekt till små patientgrupper.

Utökad information om evenemanget
Frågorna är många kring nya och dyra behandlingar: Allt fler nya läkemedel utvecklas där verkningsmekanismen är innovativ men patientgruppen är begränsad. Hur ska detta värderas mot eventuell nytta? När ska vi behandla? När ska vi inte behandla? Behandlande läkare hamnar i dilemmat ”göra allt för sin patient”. Vilket stöd behöver behandlande läkare för att kunna göra en objektiv bedömning av patientens behandlingseffekt? Vem bestämmer om läkare och patient/föräldrar inte är överens? Hur ska vi göra mest nytta med våra pengar? Vad ska vi dra in på istället? Hur skall jämlik vård uppnås? Kan man skapa system för solidarisk/nationell finansiering av dyra läkemedelsbehandlingar? Vad gör vi när pengarna tar slut? Vår paneldebatt belyser frågan från ett kliniskt, etiskt och hälsoekonomiskt perspektiv.

Medverkande:

 • Synnöve Lindemalm, Moderator, Svenska Barnläkarföreningen
 • Rickard Nergård, Barnläkare, Endokrinolog, NT-rådet
 • Lars Sandman, Etiker, Professor, Linköpings Universitet
 • Jan Liliemark, Professor, SBU
 • Bengt Eliasson, Riksdagsledamot, Liberalerna
 • Anna Bärtås, Barnläkare, Svenska Barnläkarföreningen
 • Christiane Garnemark, BLFs Intresseförening för Barn och Läkemedel

Kontaktpersoner: Per Brolin, Ordförande, Svenska Barnläkarföreningen, Synnöve Lindemalm, Vetenskaplig sekreterare, Svenska Barnläkarföreningen
Webb: http://www.barnlakarforeningen.se

Pigg, pålitlig och personlig – hur ser primärvården ut 2025?

Svensk förening för allmänmedicin
Dag: 1/7 2019 14:10 – 15:00
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Året är 2025. Förslagen i två primärvårdsutredningar har kunnat förverkligas och Sverige har lyckats över förväntan med sin efterlängtade primärvårdsreform, precis som Norge. Primärvården, eller närvården, som den nu kallas, lever upp till sitt namn. Är det så det ser ut i framtiden?

Utökad information om evenemanget
Nittiofem procent av invånarna är nöjda med sin vårdcentral och med möjligheterna att träffa doktorn och sjuksköterskan. Det finns tillräckligt med allmänläkare och alla har sin egen doktor. Den mest populära specialiteten bland nyblivna läkare är allmänmedicin. Det finns luft i systemet och utrymme för förebyggande åtgärder och hembesök, liksom för fortbildning och forskning. Det tidigare hyrläkarberoendet är ett minne blott. Detta hade inte hänt om inte nationella och regionala politiker hade tagit kloka beslut. Hur dessa beslut såg ut när vi blickar tillbaka tar vi reda på i detta seminarium utifrån perspektiven medborgare/patient, allmänläkare och politiker/beslutsfattare. Följ med på en resa till framtiden tillsammans med makthavare och medborgare. Vi spelar ett scenario där kloka beslut fått den efterlängtade primärvårdsreformen att bli en framgångssaga. Och frågar oss: vad var det som gjorde att den blev så bra?

Medverkande:

 • Jonas Andersson (L), Regionråd, Västra Götalandsregionen
 • Talla Alkurdi (S), Regionråd, Region Stockholm och ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation
 • Magnus Isacson, Ordförande, Svensk förening för allmänmedicin
 • Jan Hittenkofer, Civilingenjör, Patient/Medborgare

Kontaktperson: Gösta Eliasson, Facklig sekreterare, Svensk förening för allmänmedicin
Webb: http://sfam.se

Digitala vårdmöten för barn - utmaningar och möjligheter

Svenska Barnläkarföreningen
Dag: 1/7 2019 15:20 – 16:10
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Digitala vårdmöten, inklusive nätläkarkontakter, är ett snabbt växande fenomen som väcker mycket debatt. Digitala möten med barn innebär särskilda utmaningar, men också möjligheter. Hur ser vi på det utifrån barnperspektivet?

Utökad information om evenemanget
Seminariet kommer att belysa de unika utmaningar som digitala vårdmöten med barn innebär, men även lyfta fram möjligheter med ny teknologi. Vi kommer bland annat att diskutera frågor kring bedömning av små barn utan fysiska möten, integritetsfrågor i möten med äldre barn och patientsäkerhetsperspektiv. Vi vill även lyfta fram möjligheterna med digitala vårdmöten för våra barn och unga med kroniska sjukdomar. Vår utgångspunkt för diskussionen är barnperspektivet och FNs barnkonvention, som förväntas bli svensk lag år 2020.

Medverkande:

 • Per Brolin, Moderator, Svenska Barnläkarföreningen
 • Niklas Segerdahl, Moderator, Svenska Barnläkarföreningen
 • Lovisa Sjögren, Barnläkare, Region Halland
 • Nasim Farrokhnia, Läkare, e-Hälsoläkarföreningen
 • Tobias Perdahl, Läkare, Doktor24
 • Ulrika Jörgensen, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Marie Löf, Professor e-hälsa / Senior Forskare, Linköpings Universitet / Karolinska Institutet

Kontaktperson: Per Brolin, Ordförande, Svenska Barnläkarföreningen
Webb: http://www.barnlakarforeningen.se

Framtidens läkare - förstatliga vården?

Sveriges läkarförbund Student
Dag: 2/7 2019 08:40 – 09:30
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Dagens svenska hälso- och sjukvård genomsyras av långa vårdköer med en svårt överbelastad vårdpersonal. Till detta finns en utbredd specialistläkarbrist och ett överskott av underläkare. Kommer situationen se likadan ut i framtiden? Finns det andra sätt att styra sjukvården?

Utökad information om evenemanget
Enligt Läkarförbundets årliga lönerapport för underläkare innan examen uppger 45 % av underläkare att de inte får tillräckligt med stöd för att bedriva en säker vård. Något som till stor del beror av dagens överbelastade vård. Ett stort problem som lyfts är även den begränsade möjligheten till att påverka sin arbetssituation med dagens styrningsstruktur. Inte nog med att vårdköerna och specialistbristen går ut över handledningen har dagens läkarstudenter och framtidens läkare börjat fråga sig när det ska bli förändring. Kommer situationen se likadan ut i framtiden? Finns det andra sätt att styra sjukvården för att få till en bättre vård i framtiden? Hur kan professionernas kompetenser utnyttjas bättre i styrningen av den svenska hälso- och sjukvården? Välkommen till Almedalsseminarium om alternativa styrningssätt inom sjukvården.

Medverkande:

 • Theodor Lav, Ordförande, Sveriges läkarförbund Student
 • Anders W Jonsson, Sjukvårdspolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Göran Stiernstedt, Regeringens utredare, Styrning för en mer jämlik vård
 • Carl Johan Sundberg, Moderator

Kontaktperson: Theodor Lav, Sveriges läkarförbund Student

Fast läkare trots läkarbrist - hur löser vi det?

Svenska Distriktsläkarföreningen
2/7 2019 09.50 – 10.40
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Allt fler talar om att införa fast läkare i primärvården. Personlig kontinuitet har visat sig ge stora vinster, både för patienter och sjukvården. I dagsläget råder stor brist på specialister i allmänmedicin – så hur går vi vidare? Vi har exempel på att det går och lyfter olika aspekter på frågan.

Utökad information om evenemanget
Arbetet för en primärvårdsreform går framåt men måste vi vänta på full bemanning innan vi får till personlig kontinuitet i primärvården? På flera håll i landet har man förstått att kontinuitet inte bara är ett långsiktigt mål – det är verktyget i sig för att nå målet. Med ett avgränsat uppdrag kan den enskilda läkaren i primärvården kliva fram och ta ett övergripande ansvar för patienten. Samtidigt skapas en hållbar arbetsmiljö vilket är en förutsättning för att lyckas med målet att öka antalet läkare i primärvården och erbjuda en jämlik och effektiv vård. Forskning visar att kontinuitet i primärvården inte bara minskar dödligheten i befolkningen och sjukvårdskostnader. Det minskar även besöken på akutmottagningar, leder till färre remisser och färre onödiga inläggningar. Kort sagt – kontinuitet i primärvården är en avgörande faktor för att lyckas med framtidens primärvård.

Medverkande:

 • Anders W Jonsson, Ledamot Socialutskottet, Centerpartiet
 • Christina Tallberg, Ordförande PRO, Pensionärernas Riksorganisation
 • Marina Tuutma, Ordförande DLF, specialist allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen
 • Jonas Andersson, Regionråd Västra Götalandsregionen, Liberalerna
 • Staffan Ahlkvist, Moderator, specialist i allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen

Kontaktperson: Staffan Ahlkvist, Svenska Distriktsläkarföreningen
Webb: https://lakarforbundet.se/dlf/

Fetma och karies ökar bland barn i socioekonomiskt svaga områden – hur ändrar vi på det?

Sveriges läkarförbund tillsammans med Sveriges Tandläkarförbundet
Tid: Tisdag 2 juli kl 13.00 – 14.00
Plats: Slottsterassen 6, Almedalen, Visby.

Flera forskningsrapporter de senaste åren har visat på en ökning av karies och fetma bland barn i utsatta områden, vilket kan ge flera konsekvenser som nedsatt fysisk kondition, svårigheter att hänga med i skolan och leda till flera allvarliga följdsjukdomar. Tillsammans arrangerar Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges läkarförbund därför en paneldebatt kring frågor som – varför ökar karies och fetma bland barn? Vad behöver vi göra – som individer, föräldrar och som samhällsaktörer?

Medverkande:

 • Claude Marcus, professor och barnläkare
 • Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket
 • Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
 • Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund
 • Yasmin Bladelius (S), socialutskottet
 • Lisa Kirsebom, moderator

Webb: www.tandlakarforbundet.se

Inga godkända läkarstudenter kvar 2050 - varför sjunker resultaten?

Sveriges läkarförbund Student
Dag: 2/7 2019 14:10 – 15:00
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Vad är anledningen till att läkarstudenters resultat sjunker i Sverige? Har det ett samband med den psykiska ohälsan eller är det ett resultat av högskoleprovsfuskandet? Vad behövs göras för att säkerställa goda möjligheter att bli godkänd på läkarprogrammet?

Utökad information om evenemanget
På Sveriges läkarprogram ses en generell trend med allt fler underkända resultat. Enligt Göteborgs universitet kommer det inte finnas några godkända läkarstudenter kvar år 2050 om trenden fortsätter i samma takt.

Medverkande:

 • Carl Johan Sundberg, Moderator
 • Theodor Lav, Ordförande, Sveriges läkarförbund Student
 • Sofia Rydgren Stale, Ordförande, Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsråd
 • Annika Pontén, Tillförordnad myndighetschef, Universitetskanslerämbetet
 • Danuta Wasserman, Professor i psykiatri och suicidologi, Karolinska institutet

Kontaktperson: Theodor Lav, Sveriges läkarförbund Student

Unga läkare fast i den legitimerade vårdkön Är väntetiderna på en AT-tjänst bara regionernas ensak?

Sveriges Yngre Läkares Förening – SYLF
Dag: 3/7 2019 08:40 – 09:30
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Väntetiderna för blivande läkare att påbörja sin AT-tjänstgöring ökar stadigt. I avsaknad av nationell samordning blir dimensioneringen varje regions enskilda angelägenhet. Vissa regioner tar sitt ansvar, andra inte. Är det ok att ansvaret för detta bärs ojämlikt av regionerna?

Utökad information om evenemanget
Väntetiderna för läkare att få påbörja sin AT-tjänstgöring är allt för långa – enligt SYLFs Väntetidsrapport från förra året – i snitt ca 1 år. Men situationen varierar även stort i landet. 2017 satte regeringen mål om att ytterligare utöka antalet platser på läkarutbildningen, fram till 2023. Detta borde ha kombinerats med ökat antal AT-tjänster. Men det har inte skett i samma omfattning. Nu växer perioden från examen till läkarlegitimation stadigt. I avsaknad av en nationell samordning av antalet tillgängliga AT-tjänster liksom innehåll, är det idag upp till varje region att lösa situationen. Många regioner tar sin del av det nationella ansvaret, andra inte. Är antalet AT-tjänster enbart regionernas ensak? Hur länge ska vissa regioner tillåtas blunda för sitt ansvar för att få legitimerade läkare i hela landet, så snabbt som möjligt? Bör ansvaret för AT-tjänsterna samordnas nationellt, ev med möjlighet till sanktioner för de regioner som inte delar det övergripande ansvaret?

Medverkande:

 • Anna-Lena Hogerud, vice ordförande, (s) SKLs Sjukvårdsdelegation
 • Tommy Björk, Lungcancerföreningen
 • Acko Ankarberg Johansson, ordförande, (kd) Socialutskottet
 • Bibbi Olsson, 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, (c) Region Gotland
 • Joakim Pettersson, övergripande studierektor AT-tjänster/läkare, Region Gotland/Visby lasarett
 • Anna Olin Kardell, moderator

Kontaktperson: Erica Dahlquist, Sveriges Yngre Läkares Förening, 0704-339592
Webb: http://www.sylf.se

Så löser vi läkarbemanningen i primärvården

Svenska Distriktsläkarföreningen
Dag: 3/7 2019 13:00 – 13:45
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan
Sjukvården är i förändring med omställning till nära vård med en utbyggd primärvård. Idag råder stor brist på specialister i allmänmedicin och satsningar pågår i landet för att utbilda fler. Dock behövs övergångslösningar innan primärvårdsreformen är genomförd fullt ut.

Utökad information om evenemanget
Idag råder stor brist på specialister i allmänmedicin som är de specialister som i huvudsak arbetar på vårdcentraler och de utgör idag ca 15% av läkarkåren. Målet är en fördubbling för att kunna erbjuda invånarna en nära, god och jämlik vård med hög kvalitet och kontinuitet. Seminariet syftar till att belysa och diskutera frågor om hur vi gör primärvården attraktiv och hittar övergångslösningar innan primärvårdsreformen är genomförd fullt ut. På många håll i landet pågår olika projekt t ex ”Skånemodellen” och ”Borgholmsmodellen” för att skapa attraktiva arbetsplatser som kan fungera som goda exempel och förebilder.

Medverkande:

 • Acko Ankarberg, Ordförande Socialutskottet, Kristdemokraterna
 • Fredrik Lennartsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Ola Bergstrand, Biträdande Primärvårdschef, Region Skåne
 • Marina Tutmaa, Ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen, Specialist i allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen
 • Camilla Sandin Bergh, Moderator, Specialist i allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen

Kontaktperson: Camilla Sandin Bergh, Specialist i allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen, Marina Tutmaa, Specialist i allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen
Webb: https://lakarforbundet.se/dlf/

Unga läkare vill bidra till en hållbar sjukvård

Sjukhusläkarna
Dag: 3/7 2019 14.10 – 15.00
Plats: Slottsterrassen 6

Hälso- och sjukvården beräknas idag stå för 20 procent av den offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser. Vad har dagens unga läkare för krav och förväntningar på sin arbetsgivare när det gäller hållbar sjukvård? Och kommer kraven att leda till en förändrad arbetsroll för läkare i framtiden?

Medverkande:

 • Gustav Eriksson, miljöchef, Nya Karolinska Universitetssjukhuset
 • Sigrid Hammarqvist, ST-läkare gynekologi och obstetrik, Region Dalarna
 • Teodor Lav, ordförande, Läkarförbundet Student
 • Ida Amanda Persson, leg. läkare, Region Skåne
 • Maria Wolodarski, onkolog, Nya Karolinska Universitetssjukhuset, Läkare för Miljön
 • Gustaf Zettergren, miljöchef, Västra Götalandsregionen. Moderator: Sofia Hammarstrand. ST-läkare arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusläkarnas Klimat och Hälsa-grupp

Läkare behövs som chefer i vården – om vi vill prioritera rätt för patientsäkerhet och lönsamhet

Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbunds chefsförening
Dag: 3/7 2019 15.20 – 16.10
Plats: Slottsterrassen 6

Om betydelsen av att ha branschkunskap när man är chef. Är vården det gyllene undantaget? Vad säger egentligen forskningen? Ett seminarium med kort dragning av KI-rapporten ”Physicians role in the managment of health care” följt av samtal om chefens betydelse för vården.

Medverkande:

 • Karin Båtelson, Överläkare i klinisk neurofysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande i Sjukhusläkarna
 • Tina Crafoord, Överläkare, specialist inom anestesi/intensivvård, Karlstad, ordförande, Läkarförbundets Chefsförening
 • Jean-Luc Af Geijerstam, Generaldirektör, Vårdanalys
 • Peter Graf, VD, Vårdbolaget Tiohundra
 • Per Mattsson, Patientområdeschef, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Brita Winsa, Hälso och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten
 • Niklas Källberg, VD, Helseplan
 • Moderator: Elin Karlsson, specialistläkare i kirurgi vid Södertälje sjukhus, 2:e vice ordförande i Sjukhusläkarna

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.