Fördjupad information

Välj nedan vad du vill läsa mer om

4 1/2 månader Internmedicin, 4 1/2 månader Kirurgi/ortopedi, 3 månader Psykiatri och 6 månader Allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet

6 mån internmedicin, 6 mån opererande Kirurgi/ortopedi/Anestesi (3 månader av denna placering görs i Karlstad, 2 mån Kir + 1 mån Orto), 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad. (troligen 18 månaders AT under 2024)

 

Medicin 6 mån, opererande 6 mån, psykiatri 3 mån och allmänmedicin 6 mån.

3 månader av vardera kirurgi, medicin, akutmottagning och psykiatri samt 6 månader allmänmedicin.

Medicinblock, kirurgblock, akutblock, psykiatri och allmänmedicin

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin.

Vi erbjuder dig som AT-läkare en aktiv roll i den dagliga verksamheten där du snabbt kommer in i det praktiska patientarbetet. Vår målsättning med din AT är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling.
En AT-tjänstgöring hos oss innefattar 6 månader kirurgi/ortopedi/urologi inklusive anestesi. 6 månader internmedicin. 3 månader psykiatri på Akademiska sjukhuset och blocket avslutas med 6 månader primärvårdstjänstgöring inom Region Uppsala län.

6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi. 6 månader medicin där några i varje grupp får möjlighet till tjänstgöring på barn-, infektion- eller onkologkliniken i 2 månader, 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

Medicin 6 mån, opererande 6 mån, psykiatri 3 mån, allm med 6 mån

AT är 18 månader och är fördelat enligt följande: 3 månader kirurgiska specialiteter, 3 månader psykiatri, 6 månader internmedicin och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet till glesbygdsplacering finns under primärvårdsplaceringen.

9 månader invärtesmedicinska samt opererande specialiteter, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Inkluderat 3 valfria slutenvårdsveckor.

6 månader kirurgi, ortopedi och anestesi; 4,5 månader internmedicin; 1,5 månader barnmedicin, gynekologi, infektion eller ÖNH; 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

Medicin, kirurgi, akutsjukvård, ortopedi, psykiatri och primärvård

9 månader invärtesmedicinska samt opererande specialiteter, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

18 månader fördelade enligt följande: 4,5 mån opererande specialiteter på Centralsjukhuset i Kristianstad, Tjänstgöringen på somatisk akutmottagning under AT:s första 4,5 månader sker delvis linjelöst under akutklinikens ansvar.4,5 mån internmedicin, 3 mån psykiatri, 6 mån allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Sex månader medicin inkl geriatrik och två valfria veckor, sex månader kirurgi inkl ortopedi, anestesi och två valfria veckor, tre månader psykiatri, sex månaders primärvård.

AT är 18 månader och är fördelat enligt följande: 3 månader kirurgiska specialiteter och 2 månader psykiatri som görs i Sunderbyn. 1 månad psykiatri , 6 månader internmedicin och 6 månader allmänmedicin i Kalix. Möjlighet till glesbygdsplacering finns under primärvårdsplaceringen.

5,5 mån internmedicin
varav 3v geriatrik
3,5 mån kirurgi
1,5 mån ortopedi
1v. anestesi
3 mån psykiatri
1 mån valfri period
6 mån allmänmedicin

22 veckor internmedicin, 12 veckor kirurgi, 8 veckor ortopedi, 2 veckor anestesi, 13 veckor psykiatri, 26 veckor allmänmedicin.
Erbjudande om att få göra ytterligare 3 veckor på valfri placering veckor

22 veckor internmedicin, 12 veckor kirurgi, 8 veckor ortopedi, 2 veckor anestesi, 13 veckor psykiatri, 26 veckor allmänmedicin. Erbjudande om att få göra ytterligare 3 veckor på valfri placering veckor

6 månader intern medicin,6 månader kirurgi, inkl ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad. (troligen 18 månader under 2024)

Väljer du forskar AT gäller även följande: Under de sex forskarmånaderna ska du genomgått grundläggande vetenskaplig utbildning, deltagit i en nationell ellerinternationell kongress och presenterat din forskning muntligt eller med en poster. Producerat ett vetenskapligt arbete imanuskriptform. Om du inte tidigare har kontakt med någon forskargrupp hör av dig till Forsknings- och utbildningschef Birgitta Sigvant, 010-831 77 83.

Internmedicin 4,5 mån, Kirurgiska specialiteter 4,5 mån, psykiatri 3 mån, Allmänmedicin 6 mån.

AT är 18 månader och är fördelat enligt följande: 3 månader kirurgiska specialiteter och 3 månader psykiatri som i huvudsak görs i Gällivare men enstaka dagar/vecka kan komma att vara förlagd i Kiruna. 6 månader internmedicin och 6 månader allmänmedicin i Kiruna. Möjlighet till glesbygdsplacering finns under primärvårdsplaceringen.

18 månader: 4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, Tjänstgöringen på somatisk akutmottagning under AT:s första nio månader sker delvis linjelöst under akutklinikens ansvar. 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader, fördelat på:
Sex månader medicin (inklusive Ger/rehab placeringar)
Sex månader kirurgi (inklusive ortopedi, radiologi och anestesi)
Tre månader psykiatri (öppen- och slutenvård)
Sex månader primärvård

18 månader: 4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Medicin, kirurgi, ortopedi, psykiatri och primärvård i Landskrona/Svalöv

Tjänstgöringen omfattar 18 månader fördelat på fyra och en halv månader opererande specialiteter, fyra och en halv månader internmedicin, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin. Psykiatritjänstgöringen görs i Malmö eller Lund alternativt Ystad med placering i Kristianstad för slutenvård och jourtjänstgöring. Allmänmedicintjänstgöringen är förlagd till någon av vårdcentralerna i sydöstra Skåne.

Tjänstgöringen fördelas på block inom medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin

13 veckor internmedicin, kirurgi, akutblock och psykiatri. 6 månader primärvård.

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader opererande specialiteter, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård. Vid 21 månaders block adderas 2 månader valfri placering och 1 månad fördelad mellan internmedicin och opererande specialiteter.

 

Medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Tillträde mitten av februari och mitten av maj. Blocken innehåller:
6 mån invärtesmedicinska specialiteter
6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår
3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården i Mora
6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler.

19 månader: 3 månader kirurgi, 3 månader medicin, 3 månader akutverksamhet, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin, 1 månad för kompletterande moment alternativt 4 fria valveckor. Den som är godkänd efter 18 månader medges avsluta sin anställning
Psyk-AT 21 månader och Forskar-AT 21-24 månader

4.5 månader internmedicin, 4.5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att i viss mån önska valfria upplägg.

AT-tjänstgöringen vid Norrtälje sjukhus och Norrtälje primärvård omfattar 21 månader och innehåller:

  • 25 veckor kirurgi
  • 13 veckor psykiatri
  • 24 veckor internmedicin
  • 27 veckor allmänmedicin. Under primärvårdstiden kan du bli placerad i Norrtälje stad, Bergshamra eller på Väddö.

Ca 4,5 månader internmedicin, ca 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård. Möjlighet till 4v valfri placering under medicin och opererande blocket.

AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader, fördelat på:
Sex månader medicin (med barnmedicin och Ger/rehab placeringar)
Sex månader kirurgi (inklusive ortopedi, radiologi och anestesi)
Tre månader psykiatri (öppen- och slutenvård)
Sex månader primärvård

5,5 månader internmedicin
5,5 månader allmän kirurgi, ortopedi, anestesi
3 månader psykiatri
6 månader allmänmedicin
1 månad frivillig placering (kan uteslutas)

3 månader psyk, 6 mån allmänmedicin 9 mån internmedicin + op spec.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) kan placeringarna bli förlagda på de tre sjukhusen Mölndal, Östra och Sahlgrenska.
AT på SU är 18 månader för vanlig AT och 24 månader för forskar-AT (18 månader klinik och 6 månader forskning)
Upplägg (kliniska placeringar kan komma i olika ordning, dock allmänmedicin alltid sist):
• 2 veckors introduktion
• 4,5 månader opererande specialiteter
• 4,5 månader internmedicin
• 3 månader psykiatri
• 1 månad valbar placering
• 6 allmänmedicin

Cirka 4 månader internmedicin, cirka 4 månader kirurgi inklusive ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin. Det tillkommer också en veckas anestesiplacering. Möjlighet finns att byta ut 3 veckor av tjänstgöringen till annan specialitet.

4,5 mån internmedicin, 4,5 mån kir/ort, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin.
Ev möjlighet att erbjudas barnplacering.

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT.

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning.

4,5 månader opererande specialiteter (utlokaliserat till annat sjukhus), 4,5 månader internmedicin, 3 månader psykiatri (varav 3 veckor LPT i Sundsvall) och 6 månader primärvård.

9 mån internmedicin- och opererande spec. 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin

4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Primärvårdsplaceringen är förlagd till hälsocentralerna i kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand, med möjlighet till placering i glesbygd.

9 månader på sjukhus, uppdelat på 3 månader kirurgi, 3 månader internmedicin/kardiologi och 3 månader på akutmottagning, samt 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

3 månader Kirurgi/Ortopedi/Urologi inklusive 2 veckor Anestesi och 1 vecka Röntgen.
3 månader Internmedicin
3 månader Akutsjukvård
3 månader Psykiatri inklusive 1 vecka Beroende
6 månader Primärvård

4,5 månader medicin, 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

6 mån internmedicin
6 mån opererande kir/orto/An
3 mån psykiatri
6 mån allmänmedicin

Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

Omfattar 18 månader totalt fördelat på internmedicin 4,5 månader, kirurgi 4,5 månader, 3 månader psykiatri samt 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

18 månader: 4.5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi), 4.5 månader medicin (inklusive cardiologi), 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Forskarblocken omfattar även 12 månaders forskningstid.

6 månader kirurgi varav 3 månader på akuten, 6 månader internmedicin varav 3 månader på akuten, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård.

6 månader medicin (inkl geriatrik), 6 månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

Medicin 3,5 mån, Kirurgi 3,5 mån, Psykiatri 3 mån samt Allmänmedicin 6 månader

4,5 mån opererande block, 4,5 mån internmedicin, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin eller 4,5 mån internmedicin, 4,5 mån opererande block, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin.

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader opererande specialiteter, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård. Vid 21 månadersblock adderas 2 månader valfri placering.

Introduktion 1 mån

medicin 4,5 månader

kirurgi 4,5 månader

psykiatri 3 månader

allmänmedicin 6 månader

Medicin, ortopedi, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Traditionell AT: 18 månader varav 4½ mån medicin, 4½ mån kirurgi, 3 mån psykiatri och 6 mån primärvård

4,5 månader opererande specialiteter, 4,5 månader internmedicin, 3 månader psykiatri (varav 3 veckor LPT i Sundsvall) och 6 månader primärvård.

21 månader (tiden fördelas på 3 mån kirurgi, 2 mån ortopedi, 1 mån anestesi, 6 mån internmedicin med 3 veckor på infektion och 2 veckor på barnmedicin ingår, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin.

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen.

Tjänstgöringen inom sluten vård görs vid Länssjukhuset i Östersund, som är det enda sjukhuset i länet, och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet.