Fördjupad information

Välj nedan vad du vill läsa mer om

Läkararbetet på sjukhuset domineras av klinisk tjänstgöring. AT-läkaren har goda möjligheter att utveckla sin kliniska förmåga genom att se många patienter med vanliga åkommor.

6 månader internmedicin
6 månader kirurgi
3 mån psykiatri
6 månader allmänmedicin

6 mån internmedicin, 6 mån opererande Kirurgi/ortopedi/Anestesi (4 veckor av kirurgplaceringen är placerad i Karlstad), 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

6 mån. invärtesmedicinska specialiteter med tjänstgöring på Avesta lasarett. 6 mån. opererande specialiteter vid Falu lasarett, där anestesliologi, allmänkirurgi och ortopedisk kirurgi ingår. 3 mån. psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården Avesta. 6 mån. allmänmedicin, förlagd till Avesta och Hedemora kommun.

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin.

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri,
6 månader allmänmedicin.

Vi erbjuder dig som AT-läkare en aktiv roll i den dagliga verksamheten där du snabbt kommer in i det praktiska patientarbetet. Vår målsättning med din AT är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling.

En AT-tjänstgöring hos oss innefattar 3 månader kirurgi/ortopedi/urologi inklusive anestesi, 3 månader internmedicin, 6 månader akutsjukvård, 3 månader psykiatri på Akademiska sjukhuset och blocket avslutas med 6 månader primärvårdstjänstgöring inom Region Uppsala län. Den kirurgiska och internmedicinska placeringen har koncentrerats till 3 månader vardera, utan jourtjänstgöring.

6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi, 6 månader medicin där några veckor i varje grupp tjänstgör 2 månader på barn-, infektion- eller onkologkliniken, 3 månader psykiatri och 6 månader primårvård.

12 block med tillträde 11 augusti eller 10 november med följande innehåll – 6 mån invärtesmedicinska specialiteter – 6 mån opererande specialiteter – 3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdsklin Falun/Säter samt öppenvård Falun och Ludvika – 6 mån allmänmedicin, förlagd till Falun/Borlänge/Gagnef/Säter/Ludvika.

21 mån AT fördelat enligt följande: 6 mån intermedicin ( ev. även en del barnmedicin) 5 mån kirurgi ( ortopedi samt anestesi ingår) 3 mån psykiatri 6 mån primärvård ( Gällivare, Pajala alt. Jokkmokk) 1 mån valfri placering.

6 månaders internmedicin varav 4 veckor valfri tjänstgöring , 6 månader kirurgi inkl 2 veckor anestesi, 1 vecka röntgen, 6 veckor ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin.

6 månader kirurgi, ortopedi och anestesi; 4,5 månader internmedicin; 1,5 månader barnmedicin, gynekologi, infektion eller ÖNH; 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

18 månader varav 9 månader internmedicin inklusive IVA/anestesi, akutcentrum och kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

6 månader internmedicin (med möjlighet till barn- eller infektionsplacering), 6 månader kirurgi/ortopedi/anestesi (med möjlighet till gyn- eller ÖNH-placering), 3 månader psykiatri samt 6 månader allmänmedicin.

18 månader fördelade enligt följande: 4,5 mån opererande specialiteter på Centralsjukhuset i Kristianstad, 4,5 mån internmedicin, 3 mån psykiatri, 6 mån allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

6 månader medicin (inkl geriatrik), 6 månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

57 månader internmedicin, 4 månader kirurgi, ortopedi, anestesi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin, 1 månad valfritt. Placeringarna inom kirurgiska specialiteter samt psykiatri fullgörs vid Sunderby sjukhus.

5,5 mån internmedicin
3,5 mån kirurgi
1,5 mån ortopedi
0,5 mån anestesi
3 mån psykiatri
1 mån valfri period
6 mån allmänmedicin

5 och en halv månad invärtesmedicin, 5 och en halv månad operation varav 3 månader på kirurgi, 3 månader på ortopedi och en halv månad på anestesi, 3 månader psykiatri, 1 månad flexibel.

Tjänstgöringen fördelas på block inom Medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

5 och en halv månad invärtesmedicin, 5 och en halv månad operation varav 3 månader på kirurgi, 3 månader på ortopedi och en halv månad på anestesi, 3 månader psykiatri, 1 månad flexibel.

6 månader intern medicin,6 månader kirurgi, inkl ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

Väljer du forskar AT gäller även följande: Under de sex forskarmånaderna ska du genomgått grundläggande vetenskaplig utbildning, deltagit i en nationell ellerinternationell kongress och presenterat din forskning muntligt eller med en poster. Producerat ett vetenskapligt arbete imanuskriptform. Om du inte tidigare har kontakt med någon forskargrupp hör av dig till forskningschef Kersti Theander072-560 81 82

Internmedicin 4,5 mån, Kirurgiska specialiteter 4,5 mån, psykiatri 3 mån, Allmänmedicin 6 mån.

6 månader medicin inklusive geriatrik/stroke och ASIH, 6 månader på Nyköpingslasarett kirurgi/ortopedi inklusive 2 veckor anestesi och 1 vecka radiologi, 3 månader psykiatri på slutenvården i Nyköping och 6 månader primärvård.

AT är 21 månader fördelat enligt följande: 3 mån kirurgiska specialiteter som i huvudsak görs i Gällivare men enstaka dagar/vecka kan komma att vara förlagd i Kiruna, 8 mån internmedicin, 3 mån psykiatri (i Gällivare) 6 mån primärvård i Kiruna, antingen vid landstingets hälsocentraler eller vid en privat.

18 månader: 4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

18 månader: 4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

4½ mån Internmedicin – Landskrona/SUS Lund 2 v HIA, 1 v MAVA
4½ mån Kirurgi – SuS Lund/ Landskrona anestesi, kirurgmott
3 mån Psykiatri
6 mån Primärvården Landskrona/Svalöv

2 veckors primärvårdsintroduktion i starten därefter kirurgi och internmedicinsk placering i 15 veckor vardera följt av 13 veckor psykiatri respektive 13 veckor akutmottagning. Avslutningsvis 5,5 månad i primärvården.

Kirurgi omfattar ca fem månader. Kirurgiplaceringen innebär arbete inom ortopedi, urologi och allmänkirurgi samt tre veckors placering på anestesikliniken. Du deltar i primärjouren med tillgång till ortoped- och kirurgbakjour.

Invärtesmedicin omfattar ca fem månader. Vid placeringen på internmedicin arbetar du med ett brett spektrum av internmedicinska sjukdomar samt geriatrik. Möjlighet finns även till auskultation på fysiologiskt lab. Du deltar i primärjouren med tillgång till medicinbakjouren.

Psykiatri omfattar drygt tre månader. Psykiatriplaceringen gör du i Lindesberg. I vissa fall kan psykiatriplaceringen göras i Örebro. I Lindesberg finns en öppenvårdsmottagning och en vårdavdelning för allmän psykiatri. I Örebro finns flera öppenvårdsmottagningar och även specialiserade mottagningar och avdelningar.

Valfri tjänstgöring omfattar fyra veckor. För att kunna uppfylla dina individuella önskemål erbjuds du tjänstgöring på valfri klinik inom Region Örebro län. Tala om för oss var du vill förlägga din valfria tjänstgöring innan du påbörjar din AT.

Allmänmedicin omfattar sex månader. Vid primärvårds-placeringen erbjuds du tjänstgöring på någon av de fem vårdcentralerna som finns i norra länsdelen.

18-21 månader. Du har möjlighet att välja 18 eller 21 månaders block. Väljer du ett längre AT-block har du utrymme för individuella önskemål om valbara placeringar på både Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö inom samtliga kliniker som har möjlighet att ta emot AT-läkare.

 

Medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Vid Mora lasarett ledigförklaras 9 AT-block

Blocken tillträdes i mitten av augusti resp mitten av november 2018

Blocken innehåller:
6 mån invärtesmedicinska specialiteter, inkl 1 mån ger rehab
6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår
3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården norra/västra Dalarna
6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler

21 månader: 6 månader kirurgi, 6 månader medicin, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att i viss mån önska valfria upplägg.

AT-tjänstgöringen vid Norrtälje sjukhus och Norrtälje primärvård omfattar 21 månader och innehåller:

  • 25 veckor kirurgi
  • 13 veckor psykiatri
  • 24 veckor internmedicin
  • 27 veckor allmänmedicin. Under primärvårdstiden kan du bli placerad i Norrtälje stad, Bergshamra eller på Väddö.

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård

6 månader medicin inklusive 2 veckor pediatrik och 3 veckor geriatrik/stroke, 6 månader kirurgi/ortopedi inklusive 2 veckor anestesi och 1 vecka radiologi, 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård

5,5 månader internmedicin 5,5 månader allmän kirurgi, ortopedi, anestesi 3 månader psyskiatri 1 månad frivillig placering (kan uteslutas) 6 månader allmänmedicin

11 mån som fördelas på internmedicin och opererande spec. 3 mån psykiatri. 6 mån allmänmedicin. 1 mån valfri

AT-blocken är fördelade på 4 månader medicin, 4 månader opererande specialiteter samt 1 valfri månad inom medicin/opererande specialiteter, 3 månader psykiatri och slutligen 6 månader allmänmedicin. Allmänmedicin fördelas på vårdcentraler i Göteborgsområdet och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde. I forskar-AT-blocken ingår utöver detta även sex månader forskning.

Sex månader internmedicin, sex månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin. Möjlighet att byta ut fyra veckor till annan specialitet inom intermedicin eller opererande specialiteter.

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi inklusive anestesi och ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att byta ut fyra veckor till annan specialitet inom internmedicin eller opererande specialitet.

21-22 månader, förutom standardupplägg erbjuder vi även möjlighet att göra barnmedicinplacering.

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT.

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning.

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT.

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning.

6 månader medicin
6 månader kirurgi (utlokaliserat till annat sjukhus i länet)
3 månader psykiatri
6 månader primärvård

11 månader som fördelas på internmedicin och opererande spec, 3 mån psykiatri, 6 mån allmänmedicin, 1 mån valfri

Samtliga startar med 4 veckors primärvård, 6 månader medicin inkl 3 veckors valfri klinik, 6 månader kirurgi inkl ortopedi, anestesi och urologi, 3 månader psykiatri samt 5 månader primärvård

9 månader på sjukhus, uppdelat på 3 månader kirurgi, 3 månader internmedicin/kardiologi och 3 månader på akutmottagning, samt 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

3 månader kirurgi, 3 månader medicin, 6 månader akutmottagning, 3 månader psykiatri, samt 6 månader allmänmedicin.

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader opererande, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

6 mån internmedicin
6 mån opererande kir/orto/An
3 mån psykiatri
6 mån allmänmedicin

Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

4½ mån Internmedicin
4½ mån Kirurgi
3 mån Psykiatri
6 mån Primärvården

2 veckors primärvårdsintroduktion i starten därefter kirurgi och internmedicinsk placering i 15 veckor vardera följt av 13 veckor psykiatri respektive 13 veckor akutmottagning. Avslutningsvis 5,5 månad i primärvården.

18 månader: 4.5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi), 4.5 månader medicin (inklusive cardiologi), 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Forskarblocken omfattar även 12 månaders forskningstid.

6 månader kirurgi varav 3 månader på akuten, 6 månader internmedicin varav 3 månader på akuten, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård.

21 månader: 6 mån medicin inkl geriatrisk rehabilitering, 6 mån kirurgi inkl sex veckor ortopedi, 2 veckor anestesi, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Auskultationsmöjligheter upp till 2 veckor på respektive medicin- och kirurgkliniken och inom primärvården, s k ”önskeplacering” (totalt sex veckor).

5,5 mån kirurgi respektive medicin, 3 månader psyk och 6 månader allmänmed.

6 mån kirurgi, 6 mån medicin, 3 mån psykiatri och 6 mån allmän medicin eller 6 mån medicin, 6 mån kirurgi, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin

Tjänstgöringen omfattar 18 månader och är förlagd till Lasarettet i Ystad. Blocken omfattar tjänstgöringsavsnitt i 4,5 mån Kirurgi, 4,5 mån Internmedicin, 3 mån Psykiatri och slutligen 6 mån allmänmedicin. Allmänmedicintjänstgöringen är förlagd till Ystad, Skurup, Tomelilla eller Sjöbo.

Psykiatritjänstgöringen görs i Lund alternativt Malmö eller ev Ystad.

Introduktion 1 mån

medicin 4,5 månader

kirurgi 4,5 månader

psykiatri 3 månader

allmänmedicin 6 månader

Tjänstgöringen fördelas på block inom medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

6 månader medicin och 6 månader kirurgi inkl 4 veckor valfri placering, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård

21 månader (tiden fördelas på 3 mån kirurgi, 2 mån ortopedi, 1 mån anestesi, 6 mån internmedicin med 3 veckor på infektion och 2 veckor på barnmedicin ingår. Möjlighet att starta med 1 månad allmänmedicin.

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen.

Tjänstgöringen inom sluten vård görs vid Länssjukhuset i Östersund, som är det enda sjukhuset i länet, och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.