Fördjupad information

Välj nedan vad du vill läsa mer om

20 veckor medicin inkl 1 vecka anestesi, 19 veckor kirurgi/ortopedi/urologi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

6 mån internmedicin, 6 mån opererande Kirurgi/ortopedi/Anestesi (4 veckor av kirurgplaceringen är placerad i Karlstad), 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

6m internmedicin, 6m opereande, 3m psykiatri och 6m allmänmedicin

Enligt Socialstyrelsen

Medicinblock, kirurgblock, akutblock, psykiatri och allmänmedicin

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri,
6 månader allmänmedicin.

Vi erbjuder dig som AT-läkare en aktiv roll i den dagliga verksamheten där du snabbt kommer in i det praktiska patientarbetet. Vår målsättning med din AT är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling.

En AT-tjänstgöring hos oss innefattar 3 månader kirurgi/ortopedi/urologi inklusive anestesi, 3 månader internmedicin, 6 månader akutsjukvård, 3 månader psykiatri på Akademiska sjukhuset och blocket avslutas med 6 månader primärvårdstjänstgöring inom Region Uppsala län. Den kirurgiska och internmedicinska placeringen har koncentrerats till 3 månader vardera, utan jourtjänstgöring.

6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi, 6 månader medicin där några veckor i varje grupp tjänstgör 2 månader på barn-, infektion- eller onkologkliniken, 3 månader psykiatri och 6 månader primårvård.

Medicin 6 mån, opererande 6 mån, psykiatri 3 mån, allm med 6 mån

AT är 18 månader och är fördelat enligt följande: 3 månader kirurgiska specialiteter, 3 månader psykiatri, 6 månader internmedicin och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet till glesbygdsplacering finns under primärvårdsplaceringen.

6 månaders internmedicin varav 4 veckor valfri tjänstgöring , 6 månader kirurgi inkl 2 veckor anestesi, 1 vecka röntgen, 6 veckor ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin.

6 månader kirurgi, ortopedi och anestesi; 4,5 månader internmedicin; 1,5 månader barnmedicin, gynekologi, infektion eller ÖNH; 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

18 månader varav 9 månader internmedicin inklusive IVA/anestesi, akutcentrum och kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

6 månader internmedicin (med möjlighet till barn- eller infektionsplacering), 6 månader kirurgi/ortopedi/anestesi (med möjlighet till gyn- eller ÖNH-placering), 3 månader psykiatri samt 6 månader allmänmedicin.

18 månader fördelade enligt följande: 4,5 mån opererande specialiteter på Centralsjukhuset i Kristianstad, 4,5 mån internmedicin, 3 mån psykiatri, 6 mån allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

6 månader medicin (inkl geriatrik), 6 månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

AT är 18 månader och är fördelat enligt följande: 3 månader kirurgiska specialiteter och 3 månader psykiatri som i huvudsak görs i Sunderbyn men enstaka dagar/vecka kan komma att vara förlagd i Kalix. 6 månader internmedicin och 6 månader allmänmedicin i Kalix. Möjlighet till glesbygdsplacering finns under primärvårdsplaceringen.

5,5 mån internmedicin, inkl 3 veckor Geriatrik
3,5 mån kirurgi
1,5 mån ortopedi
0,5 mån anestesi
3 mån psykiatri
1 mån valfri period
6 mån allmänmedicin

5,5 månad internmedicin, 3 månader kirurgi, 2 månader ortopedi, 2 veckor anestesi, 3 månader psykiatri, 1 flexibel månad och 6 månader allmänmedicin.

Tjänstgöringen fördelas på block inom Medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

5,5 månad internmedicin, 3 månader kirurgi, 2 månader ortopedi, 2 veckor anestesi, 3 månader psykiatri, 1 flexibel månad och 6 månader allmänmedicin.

6 månader intern medicin,6 månader kirurgi, inkl ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

Väljer du forskar AT gäller även följande: Under de sex forskarmånaderna ska du genomgått grundläggande vetenskaplig utbildning, deltagit i en nationell ellerinternationell kongress och presenterat din forskning muntligt eller med en poster. Producerat ett vetenskapligt arbete imanuskriptform. Om du inte tidigare har kontakt med någon forskargrupp hör av dig till forskningschef Kersti Theander072-560 81 82

Internmedicin 4,5 mån, Kirurgiska specialiteter 4,5 mån, psykiatri 3 mån, Allmänmedicin 6 mån.

AT är 18 månader och är fördelat enligt följande: 3 månader kirurgiska specialiteter och 3 månader psykiatri som i huvudsak görs i Gällivare men enstaka dagar/vecka kan komma att vara förlagd i Kiruna. 6 månader internmedicin och 6 månader allmänmedicin i Kiruna. Möjlighet till glesbygdsplacering finns under primärvårdsplaceringen.

18 månader: 4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Medicinblock 6 månader, inklusive geriatrik. Kirurgblock 6 månader, inklusive 6 veckor ortopedi, 2 veckor anestesi och en vecka radiologi. 3 månaders psykiatri, 6 månaders primärvård inklusive 7 auskultationsdagar inom lämpliga specialiteter.

18 månader: 4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

6 mån Internmedicin-Landskrona , 4 v ortopedi Helsingborg, 2v HIA, 1 v MAVA, 1v anestesi, 3 mån Kirurgi Helsingborg, 3 mån Psykiatri, 6 mån Primärvården Landskrona/Svalöv

Tjänstgöringen omfattar 18 månader och är förlagd till Lasarettet i Ystad. Blocken omfattar tjänstgöringsavsnitt i fyra och en halv månader kirurgi, fyra och en halv månader internmedicin, tre månader psykiatri och slutligen sex månader allmänmedicin. Psykiatritjänstgöringen görs i Malmö eller Lund alternativt Ystad med placering i Kristianstad för slutenvård och jourtjänstgöring. Allmänmedicintjänstgöringen är förlagd till Ystad, Skurup, Tomelilla eller Sjöbo.

Tjänstgöringen fördelas på block inom medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

2 veckors primärvårdsintroduktion i starten därefter kirurgi och internmedicinsk placering i 15 veckor vardera följt av 13 veckor psykiatri respektive 13 veckor akutmottagning. Avslutningsvis 5,5 månad i primärvården.

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader opererande specialiteter, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård. Vid 21 månadersblock adderas 2 månader valfri placering och 1 månad fördelad mellan internmedicin och opererande specialiteter.

 

Medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Tillträde mitten av augusti och mitten av november. Blocken innehåller:
6 mån invärtesmedicinska specialiteter
6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår
3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården i Mora
6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler

21 månader: 6 månader kirurgi, 6 månader medicin, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin

4.5 månader internmedicin, 4.5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att i viss mån önska valfria upplägg.

AT-tjänstgöringen vid Norrtälje sjukhus och Norrtälje primärvård omfattar 21 månader och innehåller:

  • 25 veckor kirurgi
  • 13 veckor psykiatri
  • 24 veckor internmedicin
  • 27 veckor allmänmedicin. Under primärvårdstiden kan du bli placerad i Norrtälje stad, Bergshamra eller på Väddö.

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård

Medicinblock 6 månader, inklusive geriatrik och 2 veckor på barnmottagning. Kirurgblock 6 månader, inklusive 6 veckor ortopedi, 2 veckor anestesi och en vecka radiologi. 3 månaders psykiatri, 6 månaders primärvård inklusive 7 auskultationsdagar inom lämpliga specialiteter.

5,5 månader internmedicin 5,5 månader allmän kirurgi, ortopedi, anestesi 3 månader psyskiatri 1 månad frivillig placering (kan uteslutas) 6 månader allmänmedicin

11 mån som fördelas på internmedicin och opererande spec. 3 mån psykiatri. 6 mån allmänmedicin. 1 mån valfri

AT-blocken är fördelade på 4 månader medicin, 4 månader opererande specialiteter samt 1 valfri månad inom medicin/opererande specialiteter, 3 månader psykiatri och slutligen 6 månader allmänmedicin. Allmänmedicin fördelas på vårdcentraler i Göteborgsområdet och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde. I forskar-AT-blocken ingår utöver detta även sex månader forskning.

Ca 4 månader internmedicin, ca 4 månader kirurgi inklusive ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin. Det tillkommer också en veckas anestesiplacering. Möjlighet finns att byta ut 3 veckor av tjänstgöringen till annan specialitet.

Cirka 4 månader internmedicin, cirka 4 månader kirurgi inklusive ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin. Det tillkommer också en veckas anestesiplacering. Möjlighet finns att byta ut 3 veckor av tjänstgöringen till annan specialitet.

20-21 månader, förutom standardupplägg erbjuder vi även möjlighet att göra barnmedicinplacering.

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT.

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning.

Medicin, Kirurgi (utlokaliserat till annat sjukhus), Psykiatri (varav 3 veckor LPT i Sundsvall) och Primärvård.

11 månader som fördelas på internmedicin och opererande spec, 3 mån psykiatri, 6 mån allmänmedicin, 1 mån valfri

Primärvårdsstart, kirurgi, medicin (inkl 3 veckors valfri placering), psykiatri samt primärvård.

9 månader på sjukhus, uppdelat på 3 månader kirurgi, 3 månader internmedicin/kardiologi och 3 månader på akutmottagning, samt 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

3 mån opererande specialiteter (kirurgi/ortopedi/urologi) på avdelning/mottagning, inkl 2 v anestesi/IVA. 3 mån internmedicinska avdelningar. 6 månader akutmottagning inkl 1 v röntgen och 1v beroendeakutmottagning, kirurgiska/urologiska/ortopediska/internmedicinska patienter inkl barn och geriatriska patienter. 3 månader psykiatri. 6 månader primärvård.

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader opererande, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

6 mån internmedicin
6 mån opererande kir/orto/An
3 mån psykiatri
6 mån allmänmedicin

Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

4½ mån Internmedicin
4½ mån Kirurgi
3 mån Psykiatri
6 mån Primärvården

18 månader: 4.5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi), 4.5 månader medicin (inklusive cardiologi), 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Forskarblocken omfattar även 12 månaders forskningstid.

6 månader kirurgi varav 3 månader på akuten, 6 månader internmedicin varav 3 månader på akuten, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård.

6 månader medicin (inkl geriatrik), 6 månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

5,5 mån kirurgi respektive medicin, 3 månader psyk och 6 månader allmänmed.

6 mån kirurgi, 6 mån medicin, 3 mån psykiatri och 6 mån allmän medicin eller 6 mån medicin, 6 mån kirurgi, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader opererande specialiteter, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård. Vid 21 månadersblock adderas 2 månader valfri placering och 1 månad fördelad mellan internmedicin och opererande specialiteter.

Introduktion 1 mån

medicin 4,5 månader

kirurgi 4,5 månader

psykiatri 3 månader

allmänmedicin 6 månader

Medicin, ortopedi, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Tjänstgöringen fördelas på block inom medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

Medicin, Kirurgi, 4 veckor valfri placering (under Medicin eller Kirurgin), Psykiatri (varav 3 veckor LPT i Sundsvall) och Primärvård.

21 månader (tiden fördelas på 3 mån kirurgi, 2 mån ortopedi, 1 mån anestesi, 6 mån internmedicin med 3 veckor på infektion och 2 veckor på barnmedicin ingår, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Möjlighet att starta med 1 månad allmänmedicin.

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen.

Tjänstgöringen inom sluten vård görs vid Länssjukhuset i Östersund, som är det enda sjukhuset i länet, och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet.

 

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.