Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Medellön
32 500 kr
AT-ranking
16
Forskar-AT
Möjlighet kan finnas att prova på forskning 1-3 månader
Special-AT
Annan
Lasarettet i Motala/Universitetssjukhuset i Linköping

Växel: 010-1030000

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
16 Plats 16 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

2 veckors primärvårdsintroduktion i starten därefter kirurgi och internmedicinsk placering i 15 veckor vardera följt av 13 veckor psykiatri respektive 13 veckor akutmottagning. Avslutningsvis 5,5 månad i primärvården.

Ansökningskrav

Läkarexamen/godkännande från soc styrelsen

Svenska C

Introduktion

En vecka i samband med AT-start med fokus på akut omhändertagande, A-HLR och basal kirurgisk teknik och simuleringsövningar. Introduktion i samband med kliniktjänstgöring på respektive klinik tillkommer.

Utbildning

Kompetensutveckling ges som heldagsutbildning varje månad, regelbunden kliniknära utbildning, seminarier, ULG, samtalsmetodik och flera andra utbildningsinsatser. Möjlighet att delta i UGL och KBT/samtalsutbildning.

Forskning

Forskar AT block med möjlighet till förlängning av AT med 3-6 mån avsatt tid för forskning.

Jourer

Efterhand självständiga medicinjourer med gott bakjoursstöd.

Handledare

Vid varje klinik. Huvudhandledare (med mentorsfunktion) i primärvården. Blocken inleds med två veckor inom allmänmedicin tillsammans med huvudhandledaren.

Ledighet inför AT-tenta

På tentamensdagen och 2 dagars egna studier

Deltagande i AT-stämma

Betald AT stämma eller kurs.

Möjlighet att fortsätta med ST

God och varierar något beroende på specialitet.

Bostad

Stöd till förmedling

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

I den mån det är möjligt

Barnomsorg

God

Annat

Vi erbjuder tjänstgöring på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och på Lasarettet i Motala (LiM) där vi även har tre uppskattade AT-inriktningar; Forskar-AT, Pedagogisk-AT, och Psykiatri-AT på båda sjukhusen. Läs mer på vår hemsida. Mer information finns på vår hemsida regionostergotland.se/Jobb-och-studier/AT-och-ST/AT-hos-oss/AT-i-Linkoping. Vi har sedan många år ett uppskattat akutläkarblock på 3 mån. Valfri period 1 mån. Två starter per termin.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Vid frågor om Forskar-AT Linköping och Motala är du välkommen att höra av dig till Fo-AT-läkare Johan Larsson, Kontakt via epost och i Norrköping Magnus Runqvist Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
AT-samordnare Ellinor Ström, Kontakt via e-post
tel 0101037396
AT-samordnare Anette Cederberg, Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.