info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
32 st
Medellön
30 600 kr
AT-ranking
64
Forskar-AT
Ja, upp till hälften av platserna
Special-AT
Ja, två platser är barnspår
Skånes Universitetssjukhus SUS Lund

Postadress:
www.skane.se/sus/at

Växel Malmö: 040 – 33 10 00
Växel Lund: 046 – 17 10 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
64 Plats 64 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT.

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller motsvarande, samt kunskaper motsvarande Svenska C1. Avlönad forskning och tidigare tjänstgöring som underläkare i Södra sjukvårdsregionen är meriterande. Det är även meriterande om du har annan längre arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen, från både sjukvården som andra verksamheter. Dokumenterad pedagogisk erfarenhet ses också som en merit. Vi söker dig som har ett speciellt intresse för SUS som en framtida arbetsgivare. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Introduktion

En veckas gemensam introduktion och sedan introduceras du vid varje nytt tjänstgöringsblock.

Utbildning

Under sjukhusavsnittet ges akutkurs, A-HLR, akutrumsövning i team med sköterskor, läkemedelshantering, patientsäkerhet, hygienrutiner, etik samt kurser i profesionell utveckling. Vid psykiatriavsnittet och allmänmedicin erbjuds seminarieverksamhet speciellt riktade till AT-läkare. Dessutom erbjuds AT-läkare att delta i den fort- och internutbildning som bedrivs inom respektive verksamhet, ett 3-dagars internat (AT-tinget), Stramakurs, Säker läkemedelshantering, samt praktisk sjukskrivningskunskap.

Forskning

Forskar-AT innefattar 6 månaders aktiv forskning som förläggs mellan tjänstgöringsavsnitten. Forskningen ska vara knuten till Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Jourer

Under sjukhusavsnittet och psykiatriavsnittet förekommer jourtjänstgöring, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega. En obligatorisk nattjoursvecka på akuten.

Under allmänmedicinavsnittet ingår inte någon särskild jourtjänstgöring, men på vissa vårdcentraler förekommer kvälls- och helgtjänstgöring.

Handledare

Personlig mentor som ska följa AT-läkaren under hela AT tilldelas vid start. Klinisk handledning i grupp vid tjänstgöring inom medicin, kirurgi, akutsjukvård samt psykiatri. Personlig handledare under allmänmedicin. Under sjukhusavsnittet kan du dessutom delta i AT-luncher med studierektorer samt i reflektionsgrupper som leds av kuratorer.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 3 dagar för inläsning plus tentadagen

Deltagande i AT-stämma

Nej. Har istället 3-dagars internat – AT-tinget

Möjlighet att fortsätta med ST

Alla ST-tjänster utannonseras.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Ja, om AT-läkaren tillfälligt tjänstgör eller är på utbildning utanför sin huvudsakliga tjänstgöringsort i Malmö eller Lund.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Kontakt

Ulrika Uddenfeldt Wort, Utbildningschef
Kontakt via e-post

Pernilla Sahlstrand-Johnson, AT-studierektor
Kontakt via e-post

AT-utvecklare: Pia Johansson
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.