Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
32 500 kr
AT-ranking
10
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 85 000
Studiepott
20 000 kr
SPUR-inspekterad
SPUR inspekterade 2007, 2011 och 2015.
Skaraborgs Sjukhus - Lidköping

Postadress:
Skaraborgs Sjukhus
531 85 Lidköping

Växel: 0510-85000

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
10 Plats 10 (av 61)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Ca 4 månader internmedicin, ca 4 månader kirurgi inklusive ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin. Det tillkommer också en veckas anestesiplacering. Möjlighet finns att byta ut 3 veckor av tjänstgöringen till annan specialitet.

Ansökningskrav

Läkarexamensbevis, alternativt beslut från Socialstyrelsen om att få fullgöra AT i Sverige, ska inlämnas senast tre veckor innan AT-tjänstgöringen påbörjas.

Introduktion

Ja, en vecka med bl a A-HLR och Akutmedicin och Akutkirurgi.

Utbildning

Fortlöpande utbildning för AT på samtliga kliniker samt en personlig utbildningspott på 20 000 kr och 12 st externa utbildningsdagar för t ex AT-studieresa, regionalt AT-forum, AT-stämma eller annan extern utbildning.

Forskning

Möjlighet finns.

Jourer

Självständiga primärjourer på sjukhusplaceringarna efter en introduktionsperiod när AT-läkaren bedöms ha tillräcklig erfarenhet.

Handledare

En personlig handledare/placering.

Studiepott

20000 kr, 12 utbildningsdagar

Ledighet inför AT-tenta

Två dagars inläsning med lön före AT-tenta samt provdagen. Betald resa.

Deltagande i AT-stämma

Ja, utbildningspotten på 20 000 kr används.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Se Lidköpings kommuns hemsida, www.lidkoping.se

Annat

En AT-studieresa varje år, nyanställda AT-läkare åker med ”gratis” på den första resan som infaller från anställningens början.  SPUR-inspekterade utförd 2007, 2011 och 2015, läs resultat och kommentarer på www.skaraborgsdoktor.nu. Fortlöpande förbättringsarbete och utvärdering av AT-klinikerna.

Kontakt

Annan kontaktperson:

Magnus Boustedt, AT-chef
Kontakt via e-post

Torun Bergdahl, Studierektor
Kontakt via e-post

Annelie Andersson, AT-samordnare
Kontakt via e-post