Hoppa till innehåll

Styrelsens ansvarsområden 2023

Ordförande – Jonas Andersson
Vice ordförande – Maria Gunnervik
Sekreterare – Anna Westrup
Skattmästare - Elin Branje

Förhandlingsdelegation: (lönerevisionen, lokala jour/beredskapsavtal, kompetensutvecklingsavtal, uppföljning ATL-tid, tidsregistreringssaldo, stödja klinikombuden i det lokala arbetet på klinikerna med lönerevisionen i dialog med verksamhetschef/läkarchef samt i BSG, mm) – Jonas Andersson, Ida Andersson Postek, Elin Branje, Maria Gunnervik, Klara Sandqvist

Lönerådgivning:
Överläkare, Specialistläkare – Jonas Andersson
Distriktsläkare – Ida Andersson Postek
AT-, BT-, ST- och underläkare  – Klara Sandquist,

Huvudskyddsombud + arbetsmiljöfrågor:  Mattias Warme, Lisa Almquist, Torgny Elmerot, Philip Mattsson Lauterbach,Jacob Sandberg, Anna Westrup

Individärenden: (hjälpa medlemmar som kommit i konflikt med arbetsgivaren)Elin Branje, Maria Gunnervik, Torgny Elmerot, Philip Mattsson Lauterbach, Alexander Scheel

Fortbildning och forskning Alexander Scheel (fortbildning), Jacob Sandberg (forskning), Torgny Elmerot, Philip Mattsson Lauterbach

Information:
a) Pressansvarig - Jonas Andersson
b) Hemsidan - Yvonne Bergendorff, Jonas Andersson
c) Medlemsmail -Styrelsen
d) Kontakt med klinikombuden - Jonas Andersson, Jacob Sandberg, Mattias Warme

Region Blekinge inklusive RSG – Jonas Andersson, Maria Gunnervik, Alexander Scheel (suppleant)
Hälso- och sjukvården inkl FSG - Jonas Andersson, Mattias Warme, Maria Gunnervik (suppleant)
Nära vård inkl OSG - Torgny Elmerot, Lisa Almquist, Ida Andersson Postek,
Specialiserad vård inkl OSG - Alexander Scheel,, Mattias Warme, Elin Branje (suppleant)

Tillfälliga uppdrag:

Nytt samverkansavtal – partsgemensam arbetsgrupp – Anna Westrup,
Framtidens vårdlokaler – facklig referensgrupp – Maria Gunnervik, Lisa Almquist (suppleant), Elin Branje (suppleant)

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare