Hoppa till innehåll
Nyheter
En engagerande och lyckad temadag med framtidstro! 

En engagerande och lyckad temadag med framtidstro! 

Nyhet

Den 23e maj höll Chefsföreningen sin årliga temadag. Temat var “Från styrsignal till genomslag - förväntningar och patientnytta”. Efter en ingress från moderatorerna Fredrik Larsson och Veronica Snoder, inledde Hans Winberg dagen med en övergripande bild om styrsignaler, organisering och organisationer i svensk hälso- och sjukvård. Jean-Luc av Geijerstam beskrev hur en statlig myndighet behöver förstå landskapet och arbetar mycket med ett inlyssnande och kommunikativt arbetssätt, för att anpassa styrsignalerna. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell argumenterade för att det behövs ett starkt, tydligt nationellt stöd och uppföljning för en jämlik vård och Johan Kaarme avslutande förmiddagens talarsession med att belysa behovet av prioriteringar och helhetsperspektiv.  

Från vänster: Olivia Wigzell, Johan Kaarme, Hans Winberg, Jean-Luc Af Geijerstam, Tina Crafoord

Under eftermiddagen tog vi oss genom ett vertikalt synsätt från myndigheter ner mot patienten. Anna Nergårdh talade om systemförståelse och hierarkier av styrsignaler, Anders Ahlsson  beskrev ett humanistiskt synsätt och uppmanade till att omfamna komplexiteten och använda sitt goda omdöme. Vidare utvecklade Carolina Samuelsson sitt uppdrag som förvaltningschef för flertalet sjukhus i Region Halland och myntade begreppet sammanblandad överstyrning. Dagens sista talare, Tobias Alfvén, talade om vikten av dialog med varandra, prioriteringar och Kloka kliniska val.  

Från vänster: Veronica Snoder, Anna Nergårdh, Tobias Alfvén, Carolina Samuelsson, Anders Ahlsson,
Fredrik Larsson

Paneldiskussionerna var engagerande och auditoriet hade flertalet intressanta frågor. Sammanfattningsvis var det en dag med hög energi, som gav en positiv och enad bild om behovet av att ta sig an styrsignaler i dialog med varandra i den komplexa verksamhet som hälso- och sjukvården befinner sig i! 


Fler nyheterMissa inte Chefsföreningen i Almedalen!

Chefsföreningen arrangerar ett seminarium under Almedalsveckan tillsammans med Sjukhusläkarna och Sveriges Industriläkarförening. Onsdag 26 juni kl 13.00-13.50 Medicinskt ledarskap – bara när det är riktig kris får professionen leda Under…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
En engagerande och lyckad temadag med framtidstro!