Hoppa till innehåll
Nyheter
Många framgångar under förbundets Fullmäktige

Många framgångar under förbundets Fullmäktige

Under två dagar genomfördes Läkarförbundets Fullmäktigemöte i Stockholm och Chefsföreningen nådde flertalet framfångar under mötet.
Nyhet
Fredrik Lennmyr och Pia Rydell på Läkarförbundets Fullmäktigemöte
Chefsföreningens delegater, Fredrik Lennmyr vice ordförande och Pia Rydell sekreterare i Chefsföreningen.

Bifall i Chefsföreningens motioner

Chefsföreningens deltagande och idogt arbete med chefsfrågor lyftes under mötet genom de motioner som föreningen skickat in till mötet. Föreningen skrev i år två motioner, Analys av läkare och chefskap 2021 och Vad hände med Ledarskapsraketen?

I båda motioner nådde vi framgång och fick genom våra yrkanden och vi ser fram emot att förbundet jobbar vidare med frågan om läkare som chefer.

– Vilken framgång! Vi behöver ständigt följa hur utvecklingen ser ut kring läkare som chefer. Det för att kunna påverka och samtidigt påvisa de positiva resultaten av läkare som chefer. Och att äntligen få till en gemensam linje centralt för chefsutbildning i tre steg dvs Ledarskapsraketen som då bygger på Chefsföreningens lyckosamma Ledarskapsprogram är en fantastisk seger för läkare, patienter och svensk hälso- och sjukvård!

Chefsföreningens ordförande Tina Crafoord
Motion: Analys av läkare och chefskap 2021

Chefsföreningen vill att förbundet gör uppdaterad utredning om utvecklingen efter 2018 av antal/andel läkare som chefer i sjukvården, med fokus på högre chefer från Vårdcentral och uppåt. Även att förbundet utreder betydelsen av läkare som chefer ur kvalitets-/patientsäkerhetsperspektiv. Samt att Läkarförbundet riktar en enkätundersökning till fackligt förtroendevalda om chefskap.

Motion: Vad hände med Ledarskapsraketen?

Chefsföreningen motionerade att Läkarförbundet återtar sitt arbete i att forma en Ledarskapsraket där Läkarförbundet bär kurserna administrativt såväl som ekonomiskt, att Läkarförbundet utreder om mentorprogrammet kan knytas till Ledarskapsraketen samt att Ledarskapsraketen leds av en projektgrupp med representanter från samtliga motionärer.

Chefsföreningens ordförande Tina Crafoord omvald till Förbundsstyrelsen

Vi är väldigt glada att Tina Crafoord, Chefsföreningens ordförande valdes till ytterligare två år i Förbundsstyrelsen, helt efter valberedningens förslag.

– Jag är glad och stolt över att ha fått fortsatt förtroende att tillsammans med övriga förbundsstyrelsen arbeta för våra medlemmars bästa. Det visar att vi läkare ser vikten av att ha läkare i ledande position för att på så sätt ha mandat att påverka svensk hälso- och sjukvård!

Chefsföreningens ordförande Tina Crafoord
Tina Crafoord, ordförande i Sveriges läkarförbunds Chefsförening Foto: Stina Stjernkvist

Vi gratulerar Fredrik Larsson, vinnare av Läkarförbundets hederpris Läkare som leder

Hederspriset delas ut i samband med Läkarförbundets fullmäktige 2021 och i år tilldelades det till Fredrik Larson, AT-chef på Södersjukhuset med motiveringen:

Genom ett engagerat, kreativt och framförallt nytänkande ledarskap har Fredrik Larsson lyckats med konststycket att både öka antalet AT-tjänster på Södersjukhuset och att lyfta kvaliteten på dessa. Att förbättra arbetsmiljön för underläkare är att förbättra arbetsmiljön för hela läkarkåren och bidrar i förlängningen till en god vård åt befolkningen. Fredrik Larssons entusiastiska ledarskap smittar av sig och han har kommit att bli en stor inspirationskälla för många kollegor.

Fredrik Larsson representerar ett modernt ledarskap och är därmed en oerhört bra förebild för unga läkare med intresse för chef- och ledarskap.

Chefsföreningens ordförande Tina Crafoord

Stort grattis Fredrik önskar Chefsföreningen!

Fredrik Larsson vinnare av hederspriset Läkare som leder på årets Fullmäktige
Fredrik Larsson AT-chef Södersjukhuset, vinnare av årets hederpris Läkare som leder. Foto: Liisa Eelsoo

Fler nyheterChefsföreningen medverkar i Almedalen

Chefsföreningen arrangerar ett seminarium tillsammans med Sjukhusläkarna under Almedalsveckan. Ordförande Tina Crafoord kommer även medverka i två ytterligare seminarier. Patienters rätt till individanpassad behandling. Onsdag 28 juni klockan 15.15-16.00Plats: S:t…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Många framgångar under förbundets Fullmäktige