Hoppa till innehåll

Nyheter

Varannan allmänläkarstol är tom.

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) har tagit del av SVT Nyheters rapportering gällande Sveriges primärvård. Denna bekräftar det vi redan vet: att en stor andel av läkarna väljer att sluta arbeta inom primärvården, alternativt arbetar deltid och/eller överväger att byta jobb på …

Äntligen beslutade Riksdagen den 6/4 primärvårdspropositionen!

Svenska Distriktsläkarföreningen är positiva till att beslut äntligen tas. Lagen som träder i kraft den 1 juli 2022 kommer att öka kontinuiteten och pekar tydligare ut riktningen mot fast läkare för alla. DLF hade önskat ännu tydligare lagstiftning.

Har din chef fått enkäten från Vårdanalys och fyllt i den?

Vårdanalys har i uppdrag av regeringen att utvärdera omställningen till en god och nära vård. Som en del av utvärdering skickade Vårdanalys ut en webbenkätundersökning den 5/4 till chefer för samtliga vård- och hälsocentraler i Sverige.

Stötta Ukraina

Ukraina har hamnat i en stor humanitär katastrof och behöver nu vår hjälp. Svenska Distriktsläkarföreningen har skänkt 10 000 kronor till Läkare Utan Gränser för deras viktiga arbete med att rädda liv i Ukraina. Nu uppmanar vi även våra medlemmar …