Hoppa till innehåll

Externa uppdrag

Här nedan visas Distriktsläkarföreningens representation i Läkarförbundets råd och delegationer samt andra organisationer.


Förbundsstyrelse

Marina Tuutma
andre vice ordförande
Ylva Sandström
Ledamot

Arbetslivsgruppen (ALG)

Heiko Botman
Ledamot

Etik- och ansvarsrådet (EAR)

Ingen representant f.n.

Förhandlingsdelegation (FD)

Nadja Schuten Huitink
ledamot

Läkarförbundets digitaliseringsråd (LDR)

Marina Tuutma
ordförande
Marina Tuutma
ledamot

Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO)

Camilla Sandin Bergh

Läkarförbundets valberedning

Robert Svartholm

Redaktionsråd tidning Distriktsläkaren

Ylva Sandström
redaktör och ansv.utg.
Caroline Asplund

UEMO
(European Union of General Practitioners/Family Physicians)

Marina Tuutma
delegat

Webbredaktör

Leena Bergström
webbredaktör
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare