Hoppa till innehåll

Aktuella kurser


Konsultationsmetodik – en Booster
Välkommen på en intensiv 2-dagarskurs i samtalsmetodik. En unik möjlighet att upptäcka och uppdatera dina färdigheter i konsultation. Korta teoripass varvas med praktiska övningar i smågrupper under direkt handledning av erfarna kursledare. 

Kurstitel:                             Konsultationsmetodik – en Booster

Plats:                                   Steningevik Konferens

Tid:                                     30 november - 1 december 2022

Sista anmälningsdag:         30/9 Anmäl dig via denna länk

Pris:                                   5375 kr exkl. moms

Deltagare:                            18

Kursledare:                         Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin

Kurslärare:                          Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin

                                            Staffan Ahlkvist, specialist i allmänmedicin

                                            Tina Nyström Rönnås, specialist i allmänmedicin

Målsättning: 
Målet med kursen är att läkaren skall få upptäcka och uppdatera sina praktiska färdigheter i patientcentrerad samtalsmetodik utifrån 3 stegsmodellen (Kalymnosmodellen).

Utbildningsform: 
2 dagars internat. Kortare teoripass i helgrupp varvas med praktiska övningar i smågrupper med direkthandledning på konsultationsfärdigheter. Under kursens använder vi oss av bekanta och nya pedagogiska metoder (Konsultationens fem kort, Makro-Mikro-handledning och Fönstermodellen). Som förberedelse inför kursen skall deltagarna läsa och reflektera över 2 artiklar som beskriver dessa metoder samt ta med sig 3 aktuella patientfall. Deltagarna förväntas gestalta sina patient utifrån hens tanke, oro och önskemål.

Tidsramar:
Kursen börjar den 30 november kl. 9.30 och slutar den 1 december kl. 15.30. Vi ber dig att komma i tid. Grupparbete kräver 100% närvaro.


 

Kontaktperson

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar