Hoppa till innehåll

Aktuella kurser


Se möjligheterna i sjukskrivningskonsultationen
Den svåra sjukskrivningskonsultationen kommer att belysas utförligt med föreläsningar och genomgång av tillämpliga delar av försäkringsmedicinska regelverk/riktlinjer. Färdigheter och förhållningssätt i konsultationen kommer att tränas i rollspel och diskussion i små grupper. Deltagarnas förväntningar och behov inventeras vid kursstart. Det övergripande målet är att läkaren ska bli mer nöjd med sitt sätt att sjukskriva - genom att bli mer medveten om komplexiteten i sjukskrivningsuppdraget och att få träna på att säga nej när/om risken för medikalisering är stor.

Kurstitel:                           Se möjligheterna i sjukskrivningskonsultationen

Plats:                                Steningevik, Stockholm, nära Märsta/Arlanda.

Tid:                                    22-23 mars 2023

Sista anmälningsdag      3 februari 2023, Anmäl dig via denna länk

Kostnad:                           5000 kr inkl. moms

Deltagare:                         21

Kursledare:   Dl Tina Nyström Rönnås Stockholm, Dl Monika Engblom Järfälla, Dl Lars Englund Falun.

Kontakt via Tina Nyström Rönnås, tina.nystrom.ronnas@sjostadsdoktorn.se
Telefonnummer: 072 358 20 99

Preliminärt schema


Konsultationsmetodik – en Booster
Välkommen på en intensiv 2-dagarskurs i samtalsmetodik. En unik möjlighet att upptäcka och uppdatera dina färdigheter i konsultation. Korta teoripass varvas med praktiska övningar i smågrupper under direkt handledning av erfarna kursledare. 

Kurstitel:                            Konsultationsmetodik – en Booster

Plats:                                  Steningevik Konferens

Tid:                                    30 november - 1 december 2022

Sista anmälningsdag:     Tills kursen är fullbokad. Anmäl dig via denna länk

Pris:                                   5375 kr exkl. moms

Deltagare:                         12         

Kursledare:                         Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin

Kurslärare:                          Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin

                                            Staffan Ahlkvist, specialist i allmänmedicin

                                            Tina Nyström Rönnås, specialist i allmänmedicin

Målsättning: 
Målet med kursen är att läkaren skall få upptäcka och uppdatera sina praktiska färdigheter i patientcentrerad samtalsmetodik utifrån 3 stegsmodellen (Kalymnosmodellen).

Utbildningsform: 
2 dagars internat. Kortare teoripass i helgrupp varvas med praktiska övningar i smågrupper med direkthandledning på konsultationsfärdigheter. Under kursens använder vi oss av bekanta och nya pedagogiska metoder (Konsultationens fem kort, Makro-Mikro-handledning och Fönstermodellen). Som förberedelse inför kursen skall deltagarna läsa och reflektera över 2 artiklar som beskriver dessa metoder samt ta med sig 3 aktuella patientfall. Deltagarna förväntas gestalta sina patient utifrån hens tanke, oro och önskemål.

Tidsramar:
Kursen börjar den 30 november kl. 9.30 och slutar den 1 december kl. 15.30. Vi ber dig att komma i tid. Grupparbete kräver 100% närvaro.


SKUTKURS - ALLMÄNMEDICINSKT ARBETSSÄTT

Datum och plats: 12-16 Juni och 14-18 Augusti. Bohusläns skärgård. Internat skonaren Westkust

Kursledare: Dl Ulf Österstad  Jönköping samt gästföreläsare.

Kostnad: 17900 + moms (Kursavgift 6000, Internat på fartyg 11900)

Kursbeskrivning:

Under många år har provinsialläkarstiftelsen arrangerat kursen som fortbildning för specialister i allmänmedicin. Sedan 2019 finns den åter med i utbudet!

Nästan hälften av Sveriges Allmänläkare har varit på kursen ombord på Lady Ellen, Ingo, Britta eller något annat av de vackra fartygen från Bohuslän. Att vara tillsammans på ett fartyg i vår vackra svenska skärgård ger unika förutsättningar för att diskutera innehållet i allmänmedicinens vardag. Målet är att du ska få chans att stanna upp och fundera över var du står i din allmänmedicinska gärning. Kunna få reflektera över smått som stort, bli inspirerad och få ny kraft!

Läs mer om kursen och anmäl dig på www.skutkurs.se

Kontaktperson

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar