Hoppa till innehåll

Provinsialläkarlyftet

Det rådande budgetläget inom vården har kraftigt försämrat distriktsläkares möjligheter till fortbildning. Under 2024 kan du som distriktsläkare söka Provinsialläkarstiftelsens fortbildningsbidrag på max 10.000 kr för ersättning för exempelvis resa, logi och kurskostnad/konferensavgift för en fortbildningsaktivitet. Vårt mål är att bevilja 100 stipendier under hösten! Så även om din chef nekat dig att åka på någon kurs eller konferens så är detta en andra chans!

Provinsialläkarstiftelsen är en stiftelse med ändamål att främja distriktsläkares utbildning genom bidrag till kostnader för fortbildning samt studieresor och andra ändamål som kan anses falla inom ramen för distriktsläkares yrkesutveckling. Observera att du behöver vara färdig specialist i allmänmedicin och arbeta som distriktsläkare för att söka.

Vi tar emot och beviljar ansökningar löpande, men senast 31 december behöver du ansöka för att ta emot bidrag inom ramen för Provinsialläkarlyftet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare