Hoppa till innehåll
Det här gör Läkarförbundet för dig

Lokalt

I avsnitt 3 reser vi till Örebro och träffar Paula som är ordförande i Örebro läns läkarförening. En viktig arbetsuppgift för de som arbetar i de lokala föreningarna är att ge stöd till läkarna och förbättra de lokala arbetsvillkoren. De lokala föreningarna har alltid kontinuerlig kontakt med chefer på olika nivåer inom regionen i bland annat samverkansmöten. Det gör att cheferna kan driva vidare frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Nära verksamheterna

Läkarförbundet finns i hela Sverige. Vi arbetar nära medlemmarna och driver lokala frågor genom lokalföreningarna, yrkesföreningarna och klinik- och skyddsombuden. Lokalföreningarnas styrelser samlar över 400 aktiva. Förutom att ge råd och stöd till medlemmar, förhandlar de om lokala kollektivavtal, deltar i löneöversynsförhandlingar och agerar remissinstans. Professionsfrågorna drivs genom yrkes- och specialitetsföreningarna. Därtill kommer klinik- och skyddsombuden: de fackligt förtroendevalda representerar förbundet och driver frågorna framåt.

Läs mer om vad Läkarförbundet gör för dig


Det här gör Läkarförbundet för dig

Sveriges läkarförbund är ett fack- och professionsförbund för alla läkare under hela karriären. Men vad gör Läkarförbundet egentligen? Hampus tar dig med bakom kulisserna!

För alla läkare under hela karriären

I avsnitt 4 följer Hampus på Läkarförbundet, läkaren Miriam genom livet och karriären. Som medlem i Läkarförbundet kan …

Påverkar

I avsnitt 2 träffar Hampus på Läkarförbundet, personer på Läkarförbundet som arbetar med att driva svensk hälsa och sjukvård …

Medlemsrådgivningen

Till medlemsrådgivningen ska du ringa om du har fackliga och juridiska frågor. Läkarförbundet företräder läkarna i avtalsförhandlingarna med arbetsgivare och …
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar