fbpx

Frågor och svar angående granskningen av Läkarförbundet

Uppdaterad information 2019-09-18

Hur har reaktionerna från medlemmar sett ut efter den mediala granskningen?

Vi har fått ytterst få reaktioner till Läkarförbundet. Det är bara två medlemmar som har hört av sig med anledning av granskningen i medier. Två pensionärer och fem yrkesverksamma har lämnat Läkarförbundet med anledning av granskningen, vi kan inte se några onormala rörelser. 325 nya medlemmar har anslutit sig hittills i september.

Frågor och svar angående arbetsmiljön på Läkarförbundets kansli

Stämmer det att flera chefer har fått anmälningar kopplat till arbetsmiljön?

Nej, det har inte kommit in några anmälningar till Arbetsmiljöverket som vi känner till. Vi har jobbat med ledarskapet i samband med förändringsprocessen som Läkarförbundet befinner sig. För att stötta cheferna i den processen så arbetar vi kontinuerligt med chefsstöd och coachinsatser. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som vi jobbar aktivt med för att utveckla.

Förekommer det diskriminering på Sveriges läkarförbunds kansli?

Vi genomför årligen anonyma arbetsmiljöenkäter där bland annat frågor om diskriminering och kränkande särbehandling ingår. Vi saknar indikationer på att medarbetare upplever problem. Under det senaste året har Läkarförbundet höjt resultaten på de flesta områden.

Enligt SvD uppger flera nuvarande och tidigare anställda att arbetsmiljön är så dålig att flera personer självmant slutat de senaste åren?

Det har skett en stor omorganisation på Läkarförbundet. Precis som vid alla omorganisationer kan det innebära utmaningar för medarbetare att befinna sig i. Personalomsättningen 2018 var 14 procent eller åtta personer som slutade, i likhet med regeringskansliet som ligger på cirka 15 procent.

Vi följer noga upp skälen till att medarbetare väljer att avsluta sin anställning genom avslutningssamtal med personalansvarig. Vi har dock inte sett i vår uppföljning att arbetsmiljön generellt är ett skäl till att sluta på Läkarförbundet.

Personalomsättningen beskrivs i personalbokslutet som föredras för förbundsstyrelsen i mars varje år. Informationen finns med i verksamhetsberättelsen till fullmäktige. För full transparens går det alltid att hämta fakta om personalläget i personalbokslutet.

Personalbokslutet kan läsas här

Innevarande och föregående år har personalomsättning varit:

  • 13 personer har valt att avsluta sina anställningar på avdelningen Arbetsliv och juridik under 2018–19. Av de 13 personerna som slutat under 2018-2019 finns olika skäl till avslut, två individer har gått i pension, två individer har gått vidare till mer avancerade befattningar (en har blivit förbundsdirektör, en förhandlingschef i annan organisation). Huvudförklaringen till den ökade personalomsättningen är att några ombudsmän som börjat på Arbetsliv och juridik har börjat och slutat inom en kort tid.
  • Tittar man på avdelningen Arbetsliv och juridiks bemanning i början av 2018 jämfört med dagens bemanning i september 2019 så är 10 av 18 medarbetare även anställda idag, ytterligare två medarbetare har gått i pension och två medarbetare har gått vidare till mer avancerade befattningar (en har blivit förbundsdirektör, en förhandlingschef i annan organisation). I praktiken är det alltså 4 tjänster på avdelningen Arbetsliv och juridik där flertalet medarbetare slutat och börjat under kort tid under 2018-2019.
  • På avdelningen Politik och profession har tre personer avslutat sina anställningar 2018–19.
  • På avdelningen Kommunikation har ingen slutat 2018–19.
  • På avdelningen Verksamhetsstöd har fyra personer avslutat sina anställningar under 2018–19.

Flera av personerna pekar ut förbundsdirektör Hans Dahlgren och ordförande Heidi Stensmyrens ledarstil som ett problem

Det är tråkigt att höra, men Läkarförbundet kan inte ifrågasätta de som tycker så. Vi har genomgått tuffa förändringar och dessutom uppsägningar av personal. Det är förståeligt i ett sådant läge att ledarstilen ifrågasätts. Stora förändringar har genomförts på de flesta av förbundets verksamhetsområden och Läkarförbundet har nu en tydligare styrning utifrån de politiska mål som sätts av de förtroendevalda. I kölvattnet av det krävs beslut som inte alla håller med om.

I vår medarbetarenkät finns specifika frågor om hur det högsta ledarskapet upplevs bland förbundets anställda. I enkäten kan vi inte se några indikationer på att personalen upplever ledarstilen som ett problem.

Har Sveriges läkarförbund problem med arbetsmiljön?

Vi har självklart utmaningar i vårt arbetsmiljöarbete, och det är vi inte ensamma om på svensk arbetsmarknad. Läkarförbundet befinner sig i en omfattande förändringsresa som har pågått under flera år där vi har ställt om organisationen till förändrade krav.

Det har inneburit en hel del utmaningar för både chefer, avdelningar och enskilda medarbetare. Därför jobbar vi ständigt med vår arbetsmiljö tillsammans med våra lokala fackliga organisationer i samverkan för att förbättra arbetsmiljön, och det är och har varit och ett pågående arbete. Nu upplever vi läget som mer stabilt.

Frågor och svar angående Läkarförbundets förtroendemannautbildning

Varför går Sveriges läkarförbunds ordförande en Executive Masters of Business på Handelshögskolan?

Att strategiskt satsa på utbildning och kompetensutveckling av förtroendevalda är en uttalad ambition av förbundets fullmäktige.

Som ordförande för Sveriges läkarförbund företräder Heidi Stensmyren 54 000 läkare och leder ett fackförbund som förvaltar stora tillgångar i form av fastigheter och kapital, Läkartidningen och dotterbolag. Samt ett kansli på närmare 70 personer.

Detta kräver kunskap om ledarskap, ekonomi, förvaltning och verksamhetsutveckling. För att ges rätt förutsättningar att göra detta har Heidi Stensmyren, i likhet med många andra svenska ledare, gått en ledarskapsutbildning på Handelshögskolan.

Sveriges läkarförbund ska kännetecknas av professionalitet och ett högt förtroendemannainflytande. Stensmyrens utbildning ingår i en större satsning att stärka våra förtroendevalda i alla led.

Exempel på utbildningar som efterfrågas:

  • facklig baskurs,
  • arbetsmiljökurser,
  • lokala utbildningar,
  • ledarskapsutbildningar och
  • mentorsprogram med flera.

Vad kostar Heidi Stensmyrens utbildning?

Heidis utbildning är på tre år och kostar 193 750 kr per år. Totalt 581 250 kr.

Hur mycket investerar Läkarförbundet i vidareutbildning för förtroendevalda?

Sveriges läkarförbund erbjuder ett internt och externt kursutbud på olika nivåer. Från grundutbildningar till avancerade utbildningar.

Totalt investerar Läkarförbundet cirka 3 miljoner kronor årligen i vidareutbildning för våra förtroendevalda. Vi har en hög efterfrågan och alla våra utbildningar är fulla. Vi ser därför ett behov av att öka investeringarna i utbildningar.

Vi har en målgrupp på cirka 800 förtroendevalda för våra utbildningar. Den som tar ett ledaruppdrag ska ha förutsättningar att leda. Det är ett sätt att professionalisera verksamheten.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.