fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Fullmäktige 2021
Anmälan till Fullmäktige 2021

Anmälan till Fullmäktige 2021

Delföreningarna utser delegater som ska representera deras medlemmar vid Fullmäktige. Antalet delegater som varje förening kan anmäla baseras på antalet medlemmar varje förening har. Enskilda medlemmar har inte rätt att delta vid mötet.

Din anmälan ska vara Läkarförbundet tillhanda senast 1 oktober. Anmäl dig här!

Pandemiberedskap

Läkarförbundet följer myndigheternas rekommendationer med anledning av pandemin. Utgångspunkten är att det är möjligt att hålla
ett fysiskt Fullmäktige, men beredskap finns att ställa om till ett reducerat digitalt Fullmäktige om omständigheterna så kräver. Se till att registrera en korrekt mejladress vid anmälan för att inte missa viktig information.


 

Vad är Läkarförbundets Fullmäktige?

Läkarförbundets Fullmäktige är Läkarförbundets högst beslutande organ som träffas en gång per år. Under mötesförhandlingarna diskuterar man förbundets verksamhet och inriktningar. Via påverkanstorg diskuteras de motioner och propositioner som inkommit till fullmäktige. Fullmäktige beslutar också om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställer verksamhetsplanen, budget och medlemsavgifter.

Vilka har rätt att delta?

De 25 lokala läkarföreningarna, de åtta yrkesföreningarna och Sveriges läkarförbund Student utser cirka 140 delegater som ska representera dem vid fullmäktige. Hur många delegater varje förening kan anmäla baseras på antalet medlemmar föreningen har. I mandatfördelningen kan du se hur många delegater din förening kan skicka till Fullmäktige. Som delföreningar i Läkarförbundet har specialitets- och intresseföreningarna rätt att skicka observatörer.

Enskilda medlemmar har inte rätt att delta.

Kostnader för medverkande kanslianställda

Läkarförbundet vill gärna inkludera delföreningarna mer i fullmäktige. Kostnader för resa och hotell för kanslianställda vid yrkes- och lokalföreningar som medverkar vid fullmäktige och inte bor i Stockholm betalas av förbundet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar