fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

I Specialbestämmelser för läkare finns för beredskap två bundenhetsgrader; a) och b). De Allmänna Bestämmelsernas definition av beredskap är utgångspunkten dvs att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället för att vid behov kunna utföra arbete.

Vid beredskap a) är läkaren skyldig att vara omedelbart möjlig att nå per telefon och kunna svara på frågor omedelbart.

Vid beredskap b) står inte uttryckligen angivet att läkaren ska nås med telefon och det vanliga vid bestämmelsens tillkomst var via personsökaren. Läkaren eller annan person skulle vara möjlig att nå per telefon eller tekniskt hjälpmedel efter överenskommelse med arbetsgivaren. Läkaren kunde befinna sig någonstans utan telefon men skulle vid sökning så snabbt som möjligt dock senast inom två timmar kunna svara på frågor och inställa sig på arbetsplatsen.

Teknisk utveckling

Den tekniska utvecklingen har sedan 1970-talet gått framåt och idag har vi mobiltelefoner som gör att rörligheten för läkaren under båda beredskapsformerna ökat. Trots det kan arbetsgivaren vid beredskap b) inte kräva att läkaren skall vara omedelbart möjlig att nå på samma sätt som vid beredskap a). Vid beredskap b) ska läkaren så snabbt som möjligt dock senast inom två timmar kunna svara på frågor och kunna inställa sig på arbetsplatsen.

Inställelsetiden

En annan skillnad mellan beredskapsformerna är att kraven avseende inställelsetiden till arbetsplatsen är olika. Vid beredskap a) ska läkaren ”snabbt” kunna nå arbetsplatsen, vilket enligt praxis motsvarar en inställelsetid inom 30 minuter. Vid beredskap b) är inställelsetiden inom två timmar efter inkallelse. I samband med införande av skilda bundenhetsgrader för beredskap i Specialbestämmelser för läkare stod att läsa följande:

”Vilken bundenhetsgrad som ska tillämpas i det enskilda fallet ska bedömas utifrån verksamhetens krav och med beaktande av största möjliga bekvämlighet för läkaren. Det bör observeras att kompensationens storlek är beroende av vilken bundenhetsgrad läkaren ålagts. Läkare som  ex ålagts bundenhetsgrad b) är således inte berättigad till ersättning enligt bundenhetsgrad a) eller såsom för jour, om han kan infinna sig omedelbart respektive befinner sig på arbetsstället.”

Mot bakgrund av detta anser Läkarförbundet att verksamheter som kräver omedelbar nåbarhet för att kunna ställa frågor, akuta ställningstaganden och snabb inställelse bör ha beredskap a). Om verksamheten inte kräver omedelbar nåbarhet för att kunna ställa frågor och snabb inställelse ska beredskap b) väljas. Om arbetsgivaren väljer att förlägga läkare i beredskap b) kan arbetsgivaren inte förvänta sig samma omedelbara nåbarhet för att kunna ställa frågor som vid beredskap a).

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem