fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Förhandling har påkallats av arbetsgivaren i syfte att träffa överenskommelse om lokalt kollektivavtal med stöd av Allmänna Bestämmelser § 27 mom. 21. Semesterbestämmelser som inte regleras i detta avtal regleras i Allmänna Bestämmelser och Semesterlagen.

Avtalet innebär att medarbetare som uppfyller nedanstående kriterier har möjlighet att växla kommande års semesterdagstillägg mot ledig tid. Om sparade semesterdagar finns växlas semesterdagstillägget till ledig tid även för dessa dagar. Semesterdagstillägg för varje sparad semesterdag växlas mot en timme ledig tid.

Medarbetaren är månadsavlönad i anställning som är 12 månader eller längre, förutsätts vara anställd hela nästkommande kalenderår, samt i sin anställning omfattas av Allmänna Bestämmelser (AB). Medarbetare som har fler än 20 sparade semesterdagar (inklusive eventuell timsemester) vid årsskiftet mot det år medarbetaren ansöker om att växla in semesterdagstillägget mot mer ledig tid.

Undantagna från denna möjlighet är medarbetare som arbetar enligt AB bilaga U (uppehållsanställda) eller enligt AB bilaga M (ferieanställda). Undantagna är även medarbetare som av något skäl har en längre semesterrätt än den som följer av ålder enligt AB § 27 mom. 5.

Semesterrätt om 25 dagar ger 5 dagar extra ledig tid, semesterrätt om 31-32 dagar ger 6 dagar extra ledig tid.

Det är frivilligt för den enskilde medarbetaren att växla semesterdagstillägget.

Semesterlönetillägg enligt AB § 27 mom. 15 påverkas inte av detta avtal.Om medarbetaren har fått mer betald ledig tid och/eller semesterdagar än medarbetaren har rätt till under året, ska medarbetaren återbetala för mycket utbetald lön för den lediga tiden/dagarna.

Medarbetaren får enligt AB spara max 40 semesterdagar och 180 semestertimmar till nästkommande år. Inom denna ram kan medarbetare som växlat semesterdagstillägg till ledig tid spara dagar och timmar.

Medarbetare som vill avsluta sin växling måste meddela arbetsgivaren detta senast sista vardagen i november inför nästkommande semesterår. Återväxling av lediga dagar sker genom växling av semesterdagar utan semesterdagstillägg till dagar med semesterdagstillägg. För varje semesterdag utan tillägg dras vid återväxling en ytterligare timme från semestersaldot. Del av semesterdag omvandlas till semestertimmar.

Avtalet föreslås träda i kraft så att möjlighet att växla semesterdagstillägget mot ledig tid ges från och med 1 januari 2017.

Detta kollektivavtal gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.

En eventuell uppsägning av kollektivavtalet innebär också att enskild medarbetares överenskommelse om växling av semesterdagstillägg mot ledig tid automatiskt sägs upp av arbetsgivaren, för att upphöra vid utgången av innevarande kalenderår. Återväxling sker då enligt § 3 i detta avtal

Parternas gemensamma uppfattning är att växling av semesterdagstillägg enligt detta avtal inte inskränker arbetstagarens rättigheter enligt Semesterlagen.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem