Hoppa till innehåll
Nyheter
Medlemsbrev GLF januari 2022

Medlemsbrev januari 2022

Arbetsmiljö, information tillsättning av tjänster, med mera
Nyhet

GLF:s årsmöte 2022 förslås äga rum v. 10. Utvecklingen av Covid-pandemin lär påverka datum och upplägg av vårt årsmöte.

Höstens medlemskväll på Fornsalen 2021-12-01 ställdes in p.g.a. ökad smittspridning covid-19. Vi hoppas på bättre tider under den kommande våren och tillfälle att genomföra den planerade kvällen med Lars Kruthof och Per Widerström som föreläsare.

HSF

AG har påbörjat årets löneöversyn. GLF:s FD brukar begära s.k. "traditionell förhandling" som löneöversynsmodell. Förhandlingsdelegationen har (i viss mån) förhandlingsmandat. Det är dock den "lönesättande chefen" och inte facket som bestämmer individens nya lön. 

Ett lönesamtal mellan chef och medarbetare är en obligatorisk del av lönerevisionen, oberoende av vilken modell någon lokalförening väljer. Notera att en individuell löneförhandling (!) mellan läkare och chef enbart är aktuell vid nyanställning eller befattningsbyte.

Varje medarbetare bör få tillfälle att prata om sin lön, sin prestation och sina förväntningar i ett "lönesamtal". Lönen ska vara "individuell och differentierad". 

Ett "lönesättande (!) samtal" tillhör den s.k. "dialogmodellen" och är inte aktuellt för oss.

Det verkar föreligga ett fortsatt behov av kontakt mellan GLF och samverkansrepresentanter. Styrelsen beslutar att intensifiera kontakten mellan kontaktpersoner och samverkansrepresentanter.

Maria Gustavsson tar över efter Martin Krooni som samverkansrepresentant för psykiatrin.

GLF:s ståndpunkt är att varje verksamhet skall ha en egen samverkansgrupp.

Arbetsmiljö/skyddsombud

”Kökortning”/”extra arbete”: Det har blivit uppenbart att sådana satsningar ej ryms inom den ordinarie verksamheten. GLF:s förhandlingsdelegation begär kollektivavtal som reglerar ersättningsmodell. Viktigt att man som arbetstagare vet vad man tackar ja till. Kontakta GLF om Ni har några frågor!

Verksamheter

Läkare Ann Wittfeldt är ny tillförordnad enhetschef på medicinkliniken, efter Sissela Liljeqvist, i väntan på att rekryteringen skall avslutas.

Akutmottagningen har rekryterat ny verksamhetschef: Pernilla Olsson, nuvarande enhetschef på akutmottagningen.

Den nya primärvårdschefen, Lena Bäckström, påbörjade sitt uppdrag 2021-12-01.

Lotta Lohrén har fått tjänst som verksamhetschef  på Ögonkliniken på 50 % och skall ägna sina övriga 50 % åt någon form av patientsäkerhetsarbete.

Omvandlingen till klinikstruktur leder till överskott av chefer, vilka tyvärr inte alla vill arbeta kliniskt.

GYLF

GYLF har årsmöte 2022-01-18.

SLF

Läkartidningen har skickat ut en förfrågan till GLF om det viktigaste som hände i vården på Gotland 2021. GLF anser att den största händelsen självklart är den så kallade Förändringsresan, som ledde fram till återgången till klinikstruktur.

SLF:s oktoberkampanj ”Värva en kollega” har resulterat i ett antal nya medlemmar i GLF. GLF i samarbete med GYLF planerar att introduktionsbrev skickas ut till alla nyanställda kolleger i regionen med information om Sveriges läkarförbund, lokalföreningen GLF och de yngre läkarnas yrkesförening GYLF.

Praeterea censemus matricem esse delendam!  –  Per aspera ad astra!

Gösta Malmer, sekreterare GLF                                        Regina Göbel, ordf. GLF


Fler nyheterMedlemsbrev april 2023

Styrelsen rapporterar, EU:s skärpta regler om dygnsvila, förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) med mera

Medlemsbrev november-december 2022

I medlemsbrevet som gick ut till alla medlemmar i Gotlands Läkarförening kan ni läsa; rapport från styrelsen, information från medlemskväll, påminnelse att besvara löneenkäten.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare