Hoppa till innehåll
Nyheter
Månadsmöte 16 december 2021

Månadsmöte 16 december 2021

Nyhet

Månadsmöte (diskussion och förhandlingar med HR/personalavdelningen en gång/månad,

  • Avtal gällande psykiatrins paragraf 6-bedömningar på annan ort.
  • Nytt avtal på G gällande neonatal-jourer i Varberg.
  • Anställningsvillkor för 66+ diskuterades vidare.
  • Förhandlingsframställan gällande bättre ersättning för aktivt arbetad tid under jour fredagar kl 17-21.
  • Förhandlingsframställan gällande översyn kring rutiner ekonomisk ersättning vid schemaförändringar med mindre än tio dagars varsel.
  • Diskussion om jourkompberg

Fler nyheter


Pensionsinformation KPA Pension

Hallands läkarförening och Eva Wistrand på KPA Pension höll i en digital pensionsinformation för er födda 1986 eller senare 4 maj 2022 och för er födda 1985 och tidigare 14…

Årsmöte 10 mars 2022

Hallands läkarförening håller årsmöte torsdag 10 mars 2022 - för mer information se under fliken Om oss - Verksamhetsberättelser & Årsmöten.

Styrelsemöte 1 februari 2022

Vid dagens styrelsemöte gick vi bl a igenom: ChefstillsättningarIndividärenden Lönerevision Diskussion kring önskemål om extra ersättning även för läkare när man tar extrapass. Ett sådant erbjudande finns för närvarande hos…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar