Hoppa till innehåll
Nyheter
Månadsmöte 18 november 2021

Månadsmöte 18 november 2021

Nyhet

Månadsmöte 211118 (förhandlingar och överläggningar med personalavdelningen)

Bland annat följande diskuterades:

  • Lägstalöner för olika befattningar, lönestrukturen håller på att ses över.
  • Diskussion kring önskemål uppräkning av ingångslöner, vid samtliga befattningar. Detta finns för närvarande för AT-läkares löner.
  • Jourersättning på fredagskvällar, förhandlingsframställan planeras lämnas in.
  • Neonatal jourverksamhet, översyn kring avtal.
  • Arbetstagare 66 år och äldre. Diskussion kring högre avsättning till tjänstepensionsinbetalningar.

Fler nyheter


Pensionsinformation KPA Pension

Hallands läkarförening och Eva Wistrand på KPA Pension höll i en digital pensionsinformation för er födda 1986 eller senare 4 maj 2022 och för er födda 1985 och tidigare 14…

Årsmöte 10 mars 2022

Hallands läkarförening håller årsmöte torsdag 10 mars 2022 - för mer information se under fliken Om oss - Verksamhetsberättelser & Årsmöten.

Styrelsemöte 1 februari 2022

Vid dagens styrelsemöte gick vi bl a igenom: ChefstillsättningarIndividärenden Lönerevision Diskussion kring önskemål om extra ersättning även för läkare när man tar extrapass. Ett sådant erbjudande finns för närvarande hos…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare