Hoppa till innehåll
Nyheter
Månadsmöte 20 januari 2022

Månadsmöte 20 januari 2022

Nyhet

Diskussion och förhandlingar med HR/personalavdelningen en gång/månad.

  • Presentation av ATL-tid och diskussion kring detta
  • Diskussion kring jourkomptimmar, de som har över 200 timmar
  • Dialog kring den kommande lönerevisionen
  • Diskussion kring jourled inom vuxenpsykiatrin
  • Dialog kring förhandlingsframställan angående förskjuten arbetstid.

Fler nyheter


Pensionsinformation KPA Pension

Hallands läkarförening och Eva Wistrand på KPA Pension höll i en digital pensionsinformation för er födda 1986 eller senare 4 maj 2022 och för er födda 1985 och tidigare 14…

Årsmöte 10 mars 2022

Hallands läkarförening håller årsmöte torsdag 10 mars 2022 - för mer information se under fliken Om oss - Verksamhetsberättelser & Årsmöten.

Styrelsemöte 1 februari 2022

Vid dagens styrelsemöte gick vi bl a igenom: ChefstillsättningarIndividärenden Lönerevision Diskussion kring önskemål om extra ersättning även för läkare när man tar extrapass. Ett sådant erbjudande finns för närvarande hos…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar