Hoppa till innehåll

Idag, 19/8, har Läkarförbundets medlemsadministration stängt. Som medlem kan du själv ändra dina uppgifter på Min sida och söka svar på frågor om ditt medlemskap i Frågor och svar.

Nyheter
Månadsmöte 26 augusti 202

Månadsmöte 26 augusti 202

Nyhet

Månadsmöte (överläggningar mellan Hlf och Regionkontoret 1 gång/månad) 21-08-26

-Tidsbegränsat avtal om förlängd specialisttjänstgöring p g a corona upprättat. Har man inte blivit färdig specialist p g a corona så har du rätt att få specialistlön från det datum det var tänkt att man skulle vara färdig specialist.

-Avtal med semesterdagsväxling klart, att kunna välja att få extra semesterdagar istället för semesterdagstillägg, dessa måsta dock användas innan årsskiftet samt att du får ha max 10 sparade semesterdagar och att du meddelar detta önskemål till arbetsgivaren senast 1 november året innan.

-Hantering av jourkomptimmar. Avtal kommer att förlängas. Handlingsplan ska utformas för att komma ner till <200 timmar. Ag insett att detta inte kommer att ske som tänkt till 211031.

-Vårdskulden. Vid extraarbete på arbetsgivarens begäran för att komma tillrätta med vårdköer m m, har tidigare inneburit krontalstillägg. Arbetsgivaren vill gå ifrån krontalstillägg och istället avtal från 1 september 2021 - 31 maj 2021, gör man extrainsatser för att korta vårdköer får man 400% av sin ordinarie lön, den planerade tiden. Efter 1 maj sjunker ersättningen till 300%. Gäller för samtliga yrkeskategorier.

-Lokalt avtal om beredskap B stryks. Fr o m 1 oktober gäller bara beredskap (tidigare beredskap A).


Fler nyheter


Pensionsinformation KPA Pension

Hallands läkarförening och Eva Wistrand på KPA Pension höll i en digital pensionsinformation för er födda 1986 eller senare 4 maj 2022 och för er födda 1985 och tidigare 14…

Årsmöte 10 mars 2022

Hallands läkarförening håller årsmöte torsdag 10 mars 2022 - för mer information se under fliken Om oss - Verksamhetsberättelser & Årsmöten.

Styrelsemöte 1 februari 2022

Vid dagens styrelsemöte gick vi bl a igenom: ChefstillsättningarIndividärenden Lönerevision Diskussion kring önskemål om extra ersättning även för läkare när man tar extrapass. Ett sådant erbjudande finns för närvarande hos…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar