Hoppa till innehåll

Nyheter

Medlemskväll 27 maj 2021 - Så tolkar du din lönespec

Du som är medlem är välkommen på digital lunchföreläsning 27 maj kl 12:15 där SYLF tillsammans med Hallands läkarförening bjudit in en representant från GAS som förklarar din lönepsec. Anmäl dig till malvina.gustafsson@regionhalland.se senast 24 maj om du vill vara …

Styrelsemöte 20 april 2021

Styrelsemöte 2021-04-20 Vi diskuterar bland annat följande: – Riskanalys för gravida läkare. – Lönerevisionen och lönekartläggningen. – Beredskapsersättningen, i och med att beredskap B försvinner i det centrala avtalet i höst. – Covid-situationen i regionen. – Förlängd ST pga Covid-19.

Månadsmöte 13 april 2021

Månadsmöte 21-04-13 (Förhandlingar och överläggningar 1 g/månad med HR-avdelningen). Följande punkter berörs bland annat: – Äldre läkares löneutveckling, diskussionen går just nu att eventuellt göra större inbetalningar till tjänstepensionen, men inget är ännu beslutat. – Diskussioner kring löneväxling till tjänstepension …