Hoppa till innehåll

Nyheter

Lokal introduktionskurs 4 maj 2021

Torsdag 4 maj 2021 kommer Hallands läkarförening att hålla i en heldags lokal introduktionskurs för fackligt förtroendevalda. Denna kommer att hållas både fysiskt i mindre grupper och digitalt så man kan välja vad man vill göra. Denna kurs är obligatorisk …

Pensionsinformation

Torsdag 18 mars höll Hallands läkarförening tillsammans med KPA Pension en informationskväll om pensioner. Här nedan finns den powerpoint-presentation som användes under kvällen.

Årsmöte 11 mars 2021

Hallands läkarförening håller sitt årsmöte digitalt via Teams 11 mars 2020 kl 19:00.

Månadsmöte 20 november 2020

(Förhandlingar och överläggningar 1 g/månad med HR-avdelningen) Följande punkter berörs bland annat: – Regionen kommer att under de närmaste veckorna komma med ett svar kring hur de ser på ett nytt storhelgsavtal. Hallands läkarförening lämnade in ett nytt förslag på …