Hoppa till innehåll

Nyheter

Styrelsemöte 20 april 2021

Styrelsemöte 2021-04-20 Vi diskuterar bland annat följande: – Riskanalys för gravida läkare. – Lönerevisionen och lönekartläggningen. – Beredskapsersättningen, i och med att beredskap B försvinner i det centrala avtalet i höst. – Covid-situationen i regionen. – Förlängd ST pga Covid-19.

Månadsmöte 13 april 2021

Månadsmöte 21-04-13 (Förhandlingar och överläggningar 1 g/månad med HR-avdelningen). Följande punkter berörs bland annat: – Äldre läkares löneutveckling, diskussionen går just nu att eventuellt göra större inbetalningar till tjänstepensionen, men inget är ännu beslutat. – Diskussioner kring löneväxling till tjänstepension …

Lokal introduktionskurs 4 maj 2021

Torsdag 4 maj 2021 kommer Hallands läkarförening att hålla i en heldags lokal introduktionskurs för fackligt förtroendevalda. Denna kommer att hållas både fysiskt i mindre grupper och digitalt så man kan välja vad man vill göra. Denna kurs är obligatorisk …

Pensionsinformation

Torsdag 18 mars höll Hallands läkarförening tillsammans med KPA Pension en informationskväll om pensioner. Här nedan finns den powerpoint-presentation som användes under kvällen.

Årsmöte 11 mars 2021

Hallands läkarförening håller sitt årsmöte digitalt via Teams 11 mars 2020 kl 19:00.