fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Verksamhetsberättelse Kalmar läns läkarförening, år 2018.

Styrelsen har under 2018 naturligtvis på sedvanligt sätt ägnat ansenlig tid åt löneförhandlingar och representerat läkarkåren i Kalmar län, inom förbundet, samt centralt och lokalt i landstinget. Det har blivit lättare att bemanna fackliga poster, allt från basenhetsråd till förvaltningsråd. Detta motverkar att andra yrkesgrupper har möjlighet att få allt större inflytande på landstingets verksamhet, nu och i framtiden. Det kan noteras att Vårdförbundets satsning på personcentrerad vård har fått stort genomslag och påverkar olika satsningar inom vårdutveckling. Risken är att läkare förlorar inflytande, status och på sikt hamnar efter i löneutvecklingen.

Föreningen har också varit representerat vid chefstillsättningar, men här har landstingsledningens korta kallelsetider varit ett problem, nu liksom tidigare, vilket vi påpekat.

Vid flera möten med HR och Centrala Samverkansrådet har hyrläkarsituationen diskuterats och det djupt otillfredsställande faktum, att kontinuitet inte premieras genom att vara ett lönekriterium. Det blir än mer anmärkningsvärt eftersom fast läkarkontakt/vårdkontakt, i första hand i primärvården, är ett prioriterat mål. Det är nu klart att landstingen totalt har misslyckats att nå sitt ambitiösa mål att ha fasat ut hyrläkarna till 1 januari 2019. Som stöd i detta arbete fanns tidigare SKL:s 60-punktslistan, som lyfte fram attraktivitet, fortbildning, flexibla arbetstider, m.m. I stort överensstämmer 60-punktslistan med Läkarföreningens mål, förutom att löneutveckling inte betonas i 60-punktslistan. Tyvärr har ingen inom HR under senaste året nämnt 60-punktslistan.

Ett annat fenomen som avslutats 2018 är Tillitsdelegationen arbete, som har varit svårt att definiera. Ingen har kunnat ge ett klart och tydligt besked, även om Kalmar läns landsting har varit ett av två pilotprojekt. Av redovisning som i somras överlämnades till civilminister framgår att Kalmar läns landsting präglades av en tysthetskultur och lågt till tak. Ifall detta kommer att få några konsekvenser är oklart.

En annan viktig fråga som handlar om både arbetsmiljö och patientsäkerhet är informationsstressen, som hela tiden tenderar att öka. Information som ska hanteras strömmar in till läkare 24/7, från flera olika kanaler. Personalavdelningar har gjort trevande försöka att kartlägga detta under 2018. Ett konstruktivt angreppssätt har lyst med sin frånvaro och situationen är i stort oförändrad. Problemen belystes i blixtljus under de veckor i december när Cosmic, Webcert och Pascal krånglade samtidigt.

Det för världen och för sjukvården alltmer överskuggande problemet är klimathotet och här väljer jag att lägga in en länk till ett upprop av WMA:s President, Leonid Eidelman:

http://fortune.com/2018/12/08/climate-change-doctors-physicians/?utm_source=emailshare&utm_medium=email&utm_campaign=email-share-article&utm_content=20181210

Vid sedan om detta har frågan om nivåstrukturering varit den viktigaste frågan, som kommer att påverka sjukvården lokalt och nationellt under många år framåt. Kirurgkliniken i Västervik har personifierat konsekvenserna, vilket vi får höra mer om vi dagens årsmöte.

Styrelsen har uppmärksammat frågan dels genom en gemensam debattartikel, tillsammans med läkarföreningarna i regionerna, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Kalmar och Gotland, varifrån nedanstående rader är hämtade.

Vi läkare befarar att den här omorganisationen ytterligare kommer att förvärra en del redan existerande problem. En ständigt närvarande stressfaktor för doktorer på sjukhus är bristen på sängplatser, som hotar patientsäkerheten. När väl fungerande team, vårdavdelningar och kliniker slås sönder ser vi också en stor risk för att både specialistläkare och sjuksköterskor flyr. Centraliseringen kommer med största sannolikhet att förvärra bristen på kontinuitet, där främst hyrläkarsystemet bidragit till en ohållbar situation på många håll i landet.

I november på fullmäktige följde vi upp tankarna i denna artikel genom att lämna in en motion angående sakkunniggruppernas sammansättning och bristen på transparens.

Oskarshamn

180920

Olle Hollertz

Ordf.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.