fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Vi rekommenderar besök på sjukhusets intranät Inuti fortlöpande då utveckling och rekommendationer ändras.

2020-04-17

Uppmaning att anmäla tillbud i samband med Covid 19 exponering i sjukhusets avvikelsesystem Händelsevis http://inuti.karolinska.se/handelsevis som nås via sjukhusets intranät. Detta för att kunna hitta tidssamband med smitta och utbrott av sjukdom för framtida försäkringsärenden. Än är Covid 19 inte klassad som grund för ersättning från Försäkringskassan/ AFA som arbetsskada men förbundet arbetar för en sådan lösning.

2020-03-31.

Arbetsgivaren har via sin arbetsledningsrätt möjlighet att tillfälligt förflytta personal när det finns särskilda skäl.

I normala fall ska en sådan förflyttning föregås av en MBL förhandling då arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldighet.

Läkarföreningen prioriterar medarbetarens utbildning för att kunna arbeta på annan arbetsplats och har därför accepterat ett förenklat förfarande under Covid perioden.

Det förenklade förfarandet innebär att förhandlingsskyldighet inte föreligger MEN en individuell riskbedömning enligt mall ska ske innan förflyttning samt att blanketten ”tillfällig förflyttning information ” ska fyllas i och tillställas LF skyndsamt.

2020-03-23

LF rekommenderar alla att registrera arbetad tid (oavsett om rätten till ekonomisk kompensation för övertid är borta eller ej). Läs  längst ner här hur du registrerar i Heroma. För säkerhets skull rekommenderas även att du separat noterar datum och tider för övertidsarbete.

2020-03-18  Från Inuti: ”Personal, gäller även känt exponerad personal

Exponerad vård- och omsorgspersonal ska arbeta som vanligt men vara uppmärksam på symtom.

Om personal insjuknar utanför arbetsplatsen, ska personen stanna hemma tills hen är stabilt symtomfri minst två dagar. Provtas inte.

Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och gå hem och stanna hemma tills stabilt symtomfri minst två dagar. Provtas inte.

Vid svåra symtom kontaktar hen 1177.”

Minimera risken att bli smittad på jobbet

COVID-19. Nedan finns ett antal frågor och svar som gör att du kan minimera risken att bli smittad av covid-19 på jobbet:

1. Är gravida en särskild riskgrupp?

Det finns inga belägg för att det skulle vara farligt för gravida att arbeta med covid-19patienter.
Men liksom vid risk för annan smitta bör de om möjligt tilldelas andra arbetsuppgifter.

2. Jag är anställd och har riskfaktorer eller underliggande sjukdomar,
ska jag då jobba?

Anställda med riskfaktorer och underliggande sjukdomar bör ej arbeta i den direkta vården
av covid-19-smittade. Men detta måste prövas individuellt tillsammans med närmaste chef.

3. Jag har träffat en patient utan att veta om att patienten var smittad.
Vad ska göra?

Om du är frisk ska du arbeta men var vaksam på symptom.

4. Jag är rädd att bli smittad på jobbet – vad ska jag göra?
Du ska precis som vanligt betrakta alla patienter som möjliga smittbärare.
Det viktigaste är att följa de basala hygienreglerna, tvätta händerna noggrant
med tvål och vatten.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.