fbpx
Hoppa till innehåll

Årsmöte 2021

Välkommen till Nordvästra Skånes läkareförenings årsmöte 2021!

Datum: tisdagen den 9 mars
Plats: digitalt möte via Teams

18.30–19.00 förbundsordförande Sofia Rydgren Stale har ordet
19.00–19:30 Årsmötesförhandling

DAGORDNING
§ 1                Val av mötesordförande
§ 2                Val av mötessekreterare
§ 3                Val av två protokolljusterare
§ 4                Anmälan av övriga frågor
§ 5                Bästa läkarchef 2020
§ 6                Verksamhetsberättelse
§ 7                Ekonomisk rapport samt revisionsberättelse
                     (Resultaträkning, Balansräkning)
§ 8                Frågor om ansvarsfrihet
§ 9                Val av ordförande (Valberedningens förslag)
§ 10              Val av styrelse
§ 11              Val av ledamöter till seniorutskott
§ 12              Val av kollegiala rådgivare
§ 13              Val av två delegater till Läkarförbundets fullmäktige
§ 14              Val av två revisorer samt en suppleant
§ 15              Val av fyra elektorer till Läkarförbundet Skånes årsmöte
§ 16              Val av valberedning
§ 17              Fastställande av årsavgift
§ 18              Övriga frågor

 

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!