Visar 1 – 10 av totalt 29 träffar

Enligt överenskommelsen mellan de fyra partierna ska en kömiljard införas och den ska omfatta hela vårdkedjan, med särskild hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov. — I kömiljarden måste man tänka på helheten, där även väntetid på utredningar ingår, och följa medicinska pr

Tomma ord när Sahlgrenskas ledning besvarar uppropet

Uppropet samlade över 600 läkare i en gemensam protest mot sjukhusets budget för 2019 och en ohållbar situation för både patienter och personal. I början av januari svarade sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg och regiondirektör Ann-Sofi Lodin på uppropet via sjukhusets hemsida och

Läkarupprop mot nedskärningarna på Sahlgrenska

- Vad vi får höra är att vi får jobba lite smartare. Men vi gör redan det, säger Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg. Alla medlemmar i Sjukhusläkarna uppmanas skriva under ett upprop.  Det innehåller uppmaningar till arbetsgivaren, bland annat följande:

European Medical Organisations uppmanar till stöd för vaccination

Under de senaste åren har vaccinationstäckningen för både barn och vuxna minskat i många europeiska länder. Skepsis gentemot vaccin har blivit en av de stora utmaningarna. Inverkan av diverse anti-vaccingrupper som sprider vilseledande information har ökat, särskilt på sociala medier. I Pol

Sök medel ur Sjukhusläkarnas fonder – sista dag 28 december

Som behövande enligt Skatteverket anses en person vars sammantagna inkomst understiger fyra prisbasbelopp och förmögenheten understiger ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor. Från understödsfonden kan understöd vidare utgå till medlemmar som har särskilt beh

Vi vill ha en nationell reglering av läkares fortbildning

I början av november presenterade regeringens särskilda utredare kravet att vårdgivarna bör ta större ansvar för specialistsjuksköterskors fortbildning. Även läkares fortbildning måste regleras, men att tro att enbart vårdgivarna ska lösa det är utifrån dagens för­hållanden dömt at

Läkare som påverkar på Sjukhusläkarnas representantskap

Ordförande Karin Båtelson öppnade mötet och hälsade välkomna. Förmiddagen ägnades åt  information om Läkarförbundets kommande fullmäktige, diskussion om Sjukhusläkarnas motioner till detta samt andra aktuella frågor. Därefter inleddes temat ”läkare som påverkar” med ett föred

Varför blir inte fler läkare chefer?

Vid rekrytering av chefer inom vården efterfrågas i dag sällan kunskap om verksamheten, i stället annonserar man efter någon som skulle kunna leda vilken verksamhet som helst. Men med chefskapet frikopplat från den professionella kunskapen riskerar vi att styra fel. Läs hela artikeln på

Samlade artiklar om SKL:s friserade siffror för väntetider

Reportagen i Sjukhusläkaren 2018-09-27: SKL:s statistik var ren bluff 2018-09-27: OECD:s databas blandar ojämförbar statistik 2018-09-27 Sveriges inrapporterade operationer inte jämförbara med Norges och Danmarks 2018-09-27: SKL kontrollerade aldrig att statistiken var jämförbar
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.