fbpx
Påverkanstorg. Bild från Fullmäktige 2019

Påverkanstorg är en öppen mötesform där diskussioner sker parallellt och delegaterna har möjlighet att påverka i samtliga frågor som behandlas i påverkanstorgen. Syftet med arbetsformen är att ge möjlighet till större inflytande och därigenom öka förutsättningarna för delaktighet och påverkan. Arbetsformen är också lösningsorienterad genom att den främjar yrkanden som tas fram i dialog.

Den öppna mötesformen innebär att torgen är öppna för alla med närvaro- och yttranderätt. Alla påverkanstorg är öppna samtidigt och startar efter lunch, dag ett på fullmäktige. Alla kan under den tid som påverkanstorgen pågår röra sig fritt mellan torgen.

Kom förberedd!

För att du ska få största möjliga inflytande och utbyte av påverkanstorgen är det viktigt att vara insatt i de frågor som ska diskuteras på torgen. Det kan också vara en fördel att redan i förväg ha tänkt igenom eventuella yrkanden.

Roller på påverkanstorgen

De viktigaste aktörerna på påverkanstorgen är självklart alla delegater och förtroendevalda som deltar. Det är ni som diskuterar, lägger yrkanden och röstar på de olika förslag som finns på torgen.

Det kommer också att finnas kanslipersonal på varje påverkanstorg. Torgvärden är den roll som ansvarar för trivseln på torget och underlättar med att hjälpa delegater och förtroendevalda att hitta varandra i sakfrågor. Utöver torgvärden finns också torgfunktionärer på plats. En av dessa har rollen att föra protokollet, de övriga hjälper till med praktiska delar för att arbetet på torget ska fungera smidigt. Särskilt utsedda funktionärer har också teknisk support ifall du fastnar i IT-verktyget.

Utöver torgfunktionärer kommer fullmäktigepresidiet att finnas till hands för att bistå delegater, förtroendevalda och torgfunktionärer i formaliafrågor.

Förbundsstyrelseledamöter kommer att finnas på de respektive påverkanstorgen. De finns där för att förklara och svara på frågor om styrelsens förslag. De finns givetvis också där för att lyssna på och föra en dialog med deltagarna på torgen.

Digitalt mötessystem

Mötessystemet för fullmäktige i plenum är helt digitalt. Samma system kommer att användas i påverkanstorgen.
I samband med anmälan till fullmäktige ska delegater uppge om de har en bärbar dator eller läsplatta som de tar med till mötet. Det är viktigt eftersom hela mötessystemet är digitalt. Har du inte ett digitalt verktyg måste detta uppges i samband med anmälan.

Du loggar in i mötessystemet med de personliga inloggningsuppgifter som skickats till dig. I mötessystemet hittar du alla påverkanstorg. Allt som är relevant för respektive torg kommer du att hitta där.

I det digitala mötessystemet kommer du att kunna följa det som händer i påverkanstorgen, i form av yrkanden och omröstningar. Det kommer också finnas en större skärm placerad på en central plats i de gemensamma utrymmena i fullmäktigelokalerna där du kan följa utvecklingen på torgen.

Inför påverkanstorgen kommer en genomgång hållas av mötessystemet i torgen. Du får då information om hur du kommer åt relevanta handlingar, hur du yrkar och hur du röstar i systemet. Under informationen kommer också förbundsstyrelsen redogöra för propositionerna.

Fullmäktigehandlingarna

I respektive påverkanstorg samlas de propositioner, motioner och andra handlingar som anknyter till påverkanstorgets tema.

Alla handlingar återfinns i det digitala mötessystemet, där de också finns fördelade på respektive torg.

Alla handlingar som ska behandlas på torget kommer, förutom att ligga i det digitala mötessystemet, också finnas uppsatta i pappersform i torget för att tydligt åskådliggöra vilka alternativ du har att ta ställning till.

Yrkanden

Som delegat kan du lägga yrkanden i alla torg. Även förbundsstyrelsen m fl har rätt att lägga yrkanden.

Yrkandena skrivs in digitalt, direkt i mötessystemet.

För att yrka går du in på ”lägg till förslag” under relevant fullmäktigehandling i mötessystemet. Där hittar du också en enkel instruktion/mall för utformning av yrkanden.

Det är viktigt att yrkanden formuleras som att-satser: xx föreslår att fullmäktige beslutar att….

Om du lägger ett ändrings- och tilläggsyrkanden till proposition eller motion är det viktigt att det av yrkandet tydligt framgår var i dokumentet en ändring eller ett tillägg ska göras, genom att ange kapitel alternativt sida, stycke och mening. Till exempel: att tredje stycket, första meningen i proposition 3 kapitel Framtidens hållbara arbetsliv ska ha följande lydelse…

När du lagt till ditt yrkande i mötessystemet kommer det att bli synligt för alla och alla delegater kan nu rösta på det.

När ditt yrkande registrerats i systemet skrivs det också ut och sätts upp i torget i anslutningen till det förslag som yrkandet relaterar till. Tänk på att finnas tillgänglig när du lagt ditt yrkande, för det fall att torgfunktionärerna skulle ha frågor kring ditt yrkande.

Det är inte möjligt för delegater eller förtroendevalda att ändra eller dra tillbaka lagda yrkande i mötessystemet. Om du vill ändra eller ta bort ett yrkande, t ex på grund av tekniska problem eller felplacering, samråder du med torgfunktionärerna.

Yrkanden kan läggas fram till kl 16.30. Därefter är det yrkandestopp. Efter denna tidpunkt kommer det inte vara möjligt att lägga fram nya yrkanden i de frågor som behandlats i påverkanstorgen, varken i torgen eller i plenum

Omröstning

Vid omröstning är det endast du som är delegat som kan rösta.

Som delegat kan du rösta på alla förslag i samtliga påverkanstorg fram till dess att påverkanstorgen stängs kl 17.00. Det är möjligt att rösta på flera förslag. Det betyder att du kan rösta på två motstridiga förslag, men tänk då på att dessa röster tar ut varandra. Du kan ändra din röst fram till att påverkanstorgen stänger. För att underlätta omröstningen kommer det att vara möjligt att i mötessystemet se hur du har röstat och på vad.

Torgprotokoll och fullmäktigeförhandlingarna i plenum

Utfallet i påverkanstorgen sammanfattas i ett torgprotokoll. Det är torgfunktionärerna som tar fram torgprotokollen. Av protokollen kommer de yrkanden som lagts och antalet röster de fått att framgå.

När torgprotokollen är klara läggs de in i det digitala mötessystemet. Du hittar dem i respektive torg eller under föredragningspunkten för det aktuella torget.

Det yrkande/förslag som får flest röster i påverkanstorgen blir torgets förslag och kommer behandlas automatiskt i de efterföljande plenumförhandlingarna, som hålls på fullmäktiges andra dag. Principen följer samma förfarande som utskottens förslag hanterats i plenum tidigare.

Alla yrkanden som lagts i påverkanstorgen, också de som inte blir torgets förslag, kan lyftas i plenum. På grund av yrkandestoppet dag ett kommer det däremot inte vara möjligt att lägga ett nytt yrkande i plenum i de frågor som har behandlats i torget.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.