Hoppa till innehåll

Kvalprak AB

Svenska Privatläkarföreningen såg redan tidigt behovet att ett kvalificerat ledningssystem för att säkra kvaliteten i den privat sjukvården. Redan 1995 påbörjades ett utvecklingsarbete med att skapa KVALPRAK, ett ledningssystem för privatläkare. År 1997 var många av våra medlemmar aktiva i produkten som byggts upp kring Donabedians metod kring process, struktur och resultat.

År 1997 bolagiserades KVALPRAK och S-SPLF äger numera en del av företaget. Man har fortsatt utvecklingen av nya ledningssystem med produkter som t ex KVALPRAK 2000 och KVALRAK WEB som är helt digitala, och man har även utvecklat KIV (Kvalitet i Vården) som omfattar all personal på en klinik.

Under år 2018 har KVALPRAK utvecklat produkterna KVALPRAK FLEX och KIV 8.0, ledningssystem som förutom att kvalitetssäkra även påverkar lönsamhet och konkurrenskraft. Lanseringen av dessa produkter sker under första kvartalet 2019 och syftet är att utveckla ledning samt förenkla administrationen i den privata vården. Båda produkterna omfattar dokumentstyrning, avvikelserapportering, riskanalys, händelseanalys, kvalitetsprotokoll, information och rapporter/statistik. I båda systemen finns också lagar och regler samt mallar för vissa dokument.

Medlemmar i SPLF erbjuds rabatterat pris på KVALPRAK AB:s produkter.

Bolaget Kvalprak AB ägs till 49% av S-SPLF och till 51% av Processutveckling AB. S-SPLF har ordförandeposten och 2 ledamöter i styrelsen.  Vi har haft två styrelsemöten på vår- och två styrelsemöten på höstterminen. Vi diskuterar behovet av ett företag som utvecklar och förvaltar produkten vidare.

KVALPRAK tillhandahåller mallar för olika dokument som är krav för verksamhetsstyrning inom sjukvården. Patientsäkerhetsberättelse, miljö och personalfrågor är exempel på aktuella områden. Som kund hos KVALPRAK AB kan du köpa kvalitetssäkrings- och ledningsprogram. Kvalprak Flex är en produkt för mindre mottagningar och KiV(Kvalitet i vården) för större mottagningar/företag.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare