fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Fullmäktige 17:e april blir digitalt och Sofia Rydgren-Stale är med

Alla medlemmar i SPLF är välkomna. Mer information och länk till anmälan finns på vår hemsida.

Vaccinationer Covid-19.

Många är oroliga för att inte få vaccin i samma takt för oss inom privat driven vård som man får inom regionernas egendrivna verksamhet. Det florerar historier om att alla inom regionens vård har fått vaccin redan men inte privat verksamma. Allt man hör och se ska man nog inte tro på. De flesta regioner följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten men som vanligt är det varje region som själv beslutar. Så här kan det se ut. Alla regioner är i ”fas 2” nu och vi försöker via våra lokalavdelningar att bevaka att inte privatvården ”glöms bort”. Eftersom Astra-Zenecas vaccin är pausat får alla inom sjukvården som är yngre än 65 år troligen vänta till maj månad, om man nu inte redan har fått vaccin.

SPLF som organisation har svårt att agera förutom att påpeka att FHM:s prioritering ska användas. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/ Där står att prio ett har:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.

Vi inom öppenvård har nog svårt att få räknas in i prio 1. I Stockholm har vi varit i kontakt med regionens vaccinsamordnare som klart avvisar försök att prioritera öppenvårdspersonal. Personligen håller jag med. Vi som är ”yngre” blir ju oftast inte svårt sjuka och fast jag som geriatriker har många äldre patienter ser jag mig inte som utsatt. Vi i privatvård ska ha samma prio som annan öppenvårdspersonal i varje region. Det har vi och Läkarförbundet ansett sedan starten på vaccineringarna.

Värna den småskaliga vården!

Något som jag uppskattat mycket under mina år i SPLF och Förbundsstyrelsen är den samsyn vi har inom Läkarförbundet om vikten av att småskalig läkardriven verksamhet utvecklas i Sverige. Nu senast manifesterad i en artikel under ”Signerat” i Läkartidningen skriven av Ylva Sandström som är distriktsläkare och med i förbundsstyrelsen. Det har kanske inte alltid varit så att småföretagande läkare setts som en viktig del av förbundet men så har det varit i alla år jag verkat i SPLF.

Samtal pågår än med SKR om taxans framtid.

I överenskommelsen om årets förändring av taxan ingår att vi och SKR ska försöka se vad vi kan vara överens om som viktigt för ett framtida system som kan ersätta taxan. För kanske första gången har vi i dessa sammanhang en förtroendefull dialog där vi ger och tar. Om vi når ända fram är oklart än så länge men det är positivt att vi kan ha bra samtal om frågan och det kommer att fortsätta efter att jag lämnat över stafettpinnen.

Slutord

Efter 6 år som ordförande och 10 år i styrelsen är det dags att lämna över ordförandeskapet. Jag vet att styrelsen är kompetent, de flesta sitter kvar och någon tillkommer och man kommer att fortsätta att arbeta för våra frågor med en ny ordförande. Vem det blir bestämmer fullmäktige men jag är övertygad om att det blir en kompetent och kunnig person. Jag sitter kvar i Förbundsstyrelsen i Läkarförbundet tills man har sitt fullmäktige i november så helt bortkopplad blir jag inte än.

Jag ska inte ens försöka att sammanfatta mina år som ordförande. Många möten har det varit genom åren. Många kvällar vid dator och telefon. Många människor har jag träffat för att försöka driva våra frågor. Politiker, statliga utredare, tjänstemän inom SKR, regioner, statlig förvaltning. Det har varit roligt och spännande ända in på sluttampen med frågor som vårdmomsen, taxans utveckling, medverkan i statliga utredningar om vårdens framtid. Alla utredningar jag läst och remisser som besvarats. Alla möten och förhandlingar med SKR. Alla bråk med regionerna om olika frågor som heltidskrav för taxeläkare, krav att lämna ifrån sig journaler för kvalitetskontroller mm. Alla möten med medlemmar, ofta när de haft problem med regionen men även många andra goda samtal, råd och idéer. Alla vänner inom SPLF och Läkarförbundet som man fått. Och så sista året allt som hänt kring pandemin som påverkat oss alla på olika vis. Att jag själv fick en lindrig variant av covid-19 vid jul kanske har gjort vintern lite längre och mörkare än vanligt. Men nu går vi mot ljusare tider.

Tack för mig!

Sven Söderberg

Avgående ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem