Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev SPLF December 2021

Nyhetsbrev SPLF December 2021

En liten rapport om året som gick och vad vi har att se fram emot nästa år.
Nyhet
Nyhetsbrev
Detta nyhetsbrev handlar bland annat om ett partsgemensamt förslag med SKR och en rättslig framgång för LOL-läkarna i Stockholm

Partsgemensamt förslag tillsammans med SKR

I januari i år kontaktades SPLF och Fysioterapeuternas förening av SKR. Vi blev inbjudna att delta i direkta förhandlingar mellan parterna för att försöka komma med ett nytt förslag som motvikt till Anna Nergårdhs (AN) två förslag som bägge gick ut på att LOL och LOF skulle avvecklas på en 7-årsperiod. Inbjudan var fullständigt unik har man berättat både från SPLF och SLF samt Fysioterapeuterna. SKR har aldrig tidigare historiskt varit intresserade av något sådant.

Kanske en viss skepticism från bägge håll präglade de första Teams-mötena, men gradvis så mejslades ett partsgemensamt förslag fram. Vi hade i våras kontakt med socialdepartementet vid flera tillfällen för att förmå dem att göra vårt förslag till en DS (departementsskrivelse) som kunde skickas in till regeringen för åtgärd. Trots debattartiklar och direktkontakter har det visat sig att socialdepartementet inte gör något åt saken. Sannolikt med hänvisning till att AN:s utredning inte heller ligger i pipeline för beredning. Det verkar vara en 2-3 års horisont innan utredningarna blir verkstad. Nu senast i november har man berett Stiernstedts utredning som har några år på nacken. Med den utgångspunkten kommer det sannolikt att dröja minst fram till 2023 innan nåt händer med AN:s förslag. Kanske det dröjer ännu längre om valet och regeringsbildningen drar ut på tiden.

Det är endast några veckor kvar till julhelgen och ett nytt år. Inget omvälvande kommer att ske avseende taxan under 2022. Det är valår och partierna har större och viktigare frågor att ta ställning till. Inte desto mindre så fortsätter vårt påverkansarbete genom kontakter med riksdagspartiernas sjukvårdsföreträdare. Vi kommer även att försöka hålla grytan kokande genom debattartiklar.

Försäljning av etableringar på taxan

Tyvärr har vissa regioner satt i system att medvetet vilseleda dem som står i begrepp att sälja sina etableringar. Framförallt region Stockholm (RS) som påstår att AN:s utredning har klubbats och att taxan skall försvinna 2028. Därför kan den som tänker sälja inte längre göra det påstår RS.

Detta påstående är en ren och skär lögn, vi har vid flera tillfällen påpekat det men tjänstemännen på RS fortsätter att sprida lögner samt obstruera när försäljning är aktuell. Regionerna är tvungna att lägga ut era etableringar. Tyvärr kan säljaren inte överklaga regionens genomfalska besked, men en presumtiv köpare kan göra det. Köparen kan skicka in ett skriftligt besvär till länsrätten. Vi håller på att ta fram en mall för detta med hjälp av AJ (arbetsliv och juridik) på SLF.

Läkarförbundets förbundsstyrelse

Vår förre ordförande Sven Söderberg har avgått som styrelseledamot i SLF på Fullmäktigemötet i november, vi misslyckades med att få in en ny representant (er nya ordförande var vårt förslag) i styrelsen efter Sven. Tyvärr så prioriterade valberedningen som består till största delen av representanter från Sjukhusläkarna, SYLF samt DLF återigen förslagen från sina egna yrkesföreningar. De har nu över 80% av platserna i SLF:s förbundsstyrelse (endast 2 av 14 ordinarie ledamöter tillhör en annan yrkesförening, och de tillhör båda två chefsföreningen, övriga 4 yrkesföreningar har ingen representation i styrelsen). I 11:e timmen lyckades vi få in Sven som ny representant i valberedningen, kanske kan han utöva en viss påverkan och få övriga valberedningen att förstå att det är essentiellt att SPLF finns representerat i SLF:s styrelse vid nästa års val på fullmäktige.

Representantskapsmöte

Vi har haft ett representantskapsmöte 4/12, återigen digitalt, vilket breddar möjligheten för medlemmarna att delta och diskutera. Debatten var engagerad och vi hann igenom alla viktiga frågor. Styrelsen har förstått att denna mötesform är mycket uppskattad. Vi kommer ju att ha vårt fullmäktige i april 2022 på samma sätt. Alla som vill kan delta digitalt, på så sätt ökar vi transparensen och bredden. Fullmäktigemötet 2022 kommer att hållas lördagen den 2 april, och motioner från lokalföreningarna ska vara inskickade till vårt kansli senast två månader innan, dvs onsdagen den 2 februari.

Uppräkning av taxan

Vår taxa kommer att skrivas upp med 2,3% från årsskiftet, regeringen har tagit ett beslut i frågan den 2/12–21. Regionerna skall justera sina prislistor, så att de skall gälla från 1/1-22. De nya nivåerna hittar ni här (de nya nivåerna kommer efter de gamla i förordningen).

Vid vårt avslutande möte för året med SKR så föreslog vi och Fysioterapeuterna gemensamt att använda ett index (VPI) för uppräkning av taxorna framöver. Sannolikt har vi minst ett 3-4 års perspektiv i väntan på att vårt partsgemensamma förslag kan komma att diskuteras och beslutas av regering och riksdag. Det innebär att vi skulle kunna använda oss av i vårt förslag VPI (Vårdprisindex) som avtal. Detta index är inflationsskyddat, vilket vi aldrig haft tidigare. Detta tror vi är viktigt om inflationen plötsligt ökar från att ha varit stabil de senaste 13 åren. Om man ser VPI-nivåerna 2007 - 2020 så har genomsnittsprocenten varit högre än våra framförhandlade utfall. Vi skall ha möte med SKR i slutet av januari, och får då höra hur de ställer sig till det förslaget.

Moms i läkarhus

Avseende momsen inom läkarhus så vann läkarhuset Hermelinen i Luleå i högsta skattedomstolen i våras, men SKV har inte trots påstötningar lagt in det i sina rekommendationer till skattenämnderna. Skatteverket har nu kommit med sitt ställningstagande, men skrivningen är lite luddig. Trots det ser vi en framkomlig väg visavi de lokala skattemyndigheterna runtomkring i Sverige. Så om ni fått apropåer att de LOL etableringar som verkar i läkarhus skall betala moms kan ni sannolikt hävda motsatsen med hänvisningen till deras egna rekommendationer utifrån domen.

Fria nyttigheter på taxan

Avslutningsvis så fick de 60 LOL kollegorna i Stockholm en fin julklapp. Som ni kanske kommer ihåg så ville RS att de så kallade fria nyttigheterna skulle tas bort för LOL läkare i Stockholm. Det avgjordes i länsrätten i våras att så gick det inte att göra. RS överklagade till kammarrätten men vann inget gehör för detta, besked kom häromdagen i ärendet.

Mål nr 4518-21, Kammarrättens avgörande

1.Kammarrätten meddelar prövningstillstånd
2.Kammarrätten avslår överklagandet

Avslutningsvis får jag på styrelsens vägnar önska er alla en fröjdefull Jul och ett spännande Gott Nytt År.


Fler nyheter


Ordförande har ordet - September 2023

Sensommaren är här, åtminstone om man bor i Skåne. Den 21/9 så skall vi få 24 grader men det blir minusgrader längst i norr med snökaos. Enligt SMHI blötsnö. Reflektionen blir otvunget att det är likt det ”snömos” som utgör …
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev S-SPLF September 2023

Hej alla medlemmar, Sommaren passerade snabbt och nu så står vi inför en ”spännande" höst . Mycket är på gång så att vi kommer återkomma oftare framöver.
Stockholms nyhetsbrev

Ordförande har ordet - Maj 2023

Våren har varit omväxlande här i södra Sverige men mest kall. Senaste dagarna har den dock fullkomligt exploderat. Utanför vår op-sal har vi Turkisk Hassel, dessa träd hade inte de minsta antydningar till löv för 1v sedan. På 3 dagar …
Nyhetsbrev
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare