Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev SPLF mars 2022

Nyhetsbrev SPLF mars 2022

Våren är här, åtminstone om man bor i Skåne, denna vinter hade vi endast höst och gick direkt till vår utan att passera den 4:e årstiden enligt meteorologerna. Här tänkte jag fortsätta och bl.a. berätta om förhandlingarna med SKR för nytt avtal 2023. Men när jag läste utkastet (som jag skrev den 20 februari) till nyhetsbrevet fann jag det tämligen futtigt på gränsen till ointressant i relation till vad som sedan hände i Ukraina. Jag kom helt enkelt av mig och därför kommer brevet först nu. Trots detta så skall jag försöka göra en kortare sammanfattning av vad som hänt här hemma under senhösten och fram till nu.
Nyhet
Nyhetsbrev
what´s new?

Nationell Småskalig Sjukvård (NSS)

Ni har tidigare fått rapport om partsförhandlingarna med SKR (Sveriges kommuner och regioner) på ena sidan samt SLF/SPLF och Fysioterapeuterna på den andra om motförslag till Anna Nergårdh (AN) och hennes utredning om nedläggning av LOL och LOF. Vårt förslag NSS (Nationell Småskalig Sjukvård) har satts på vänt hos socialdepartementet men det har även AN:s utredning. Parternas bedömning är att det sannolikt kommer att dröja minst 2-4 år innan något nytt sker i frågan (den bedömningen gjordes innan 24/2-22).

Under tiden är det LOL/LOF som gäller såsom tidigare. Vissa regioner har tagit ut segern i förskott och låter meddela de taxekollegor som vill sälja alternativt köpa etableringar att det inte går då taxan (AN:S förslag) skall läggas ned 2028. Detta påstående är en ren och skär lögn, på gränsen till kriminell. Vi har tagit upp det med SKR som hänvisar till regionernas självbestämmande och att de inte kan hindra dem från att sprida det som osökt påminner om vad som sprids i statskontrollerade ryska medier. Om ni får detta lögnaktiga besked så hör av er så får vi med hjälp av AJ rätta till vad regionerna får och inte får göra

Moms i läkarhus och som konsult

Moms i läkarhus har vunnits av läkarhuset Hermelinen i Luleå i högsta förvaltningsdomstolen - men prejudikatet är svårtolkat, då SKV (Skatteverket) publicerat konsekvenserna av domen på sin hemsida som de ser det. De som har sin verksamhet som en del av ett läkarhus gör klokt i att stämma av med SKV lokalt avseende momsen. Läkare som arbetar som konsulter måste dock fortsatt betala moms.

Taxans indexering

Som ni vet så blev det 2,3 % i generellt påslag 2022 på taxan. I början av januari i år så kom förhandlingarna mellan SKR på ena sidan och LOL/LOF på den andra, avseende avtalet 2023 igång. Undertecknad sitter som part direkt med i dessa förhandlingar tillsammans med Mia Wallgren (AJ) och Ylva Sandström (förbundsstyrelsen) efter mandat från förhandlingsdelegationen. Vi kommer att träffas digitalt med SKR, 2 ggr/mån under våren.

Region Stockholm

Slutligen så förlorade Stockholmsregionen (RS) avseende de fria nyttigheterna, de fick avslag i Kammarrätten och de fria nyttigheterna är kvar som tidigare. Tyvärr fortsätter RS att förfölja och trakassera taxekollegorna i Stockholm i stort och smått så vi får säkerligen anledning att återkomma med rapporter.

Ramavtal för HR-stöd

SPLF har fått ett avtal avseende HR stöd för mindre verksamheter, se bifogat erbjudande nedan.

Fullmäktigemöte 2/4-2022

Fullmäktige 2/4-22 blir digitalt även denna gång, det har ju ändå haft en fördel då alla SPLF medlemmar haft möjligheten att delta. Anmäl dig här! Vi ses/hörs lördagen den 2/4, välkomna!

Thomas Anderson
Ordförande Svenska Privatläkarföreningen


Fler nyheter


Webcert - skicka digitala intyg kostnadsfritt

Webcert gör det möjligt att skapa digitala intyg. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Instruktioner för hur du ansluter dig till…
Övriga nyheter

Nyhetsbrev Oktober 2022

Hösten har kommit en bra bit på väg, träden har skiftat färg och är nu vackert gula, röda samt orange även med visst grönt inslag som dröjer kvar. Vi har också skiftat politisk ledning. Den nya ledningen med sitt Tidöavtal …
Nyhetsbrev

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare