Hoppa till innehåll
Nyheter
Ordförande har ordet – December 2022

Ordförande har ordet – December 2022

”Äntligen” utropar jag liksom Gert Fylking traditionsenligt brukade göra, när ständige sekreteraren för SA tillkännagav nobelpristagaren i litteratur. Nu har vi tillsammans med fysioterapeuterna efter mycket segdragna förhandlingar med SKR kommit fram till ett nytt avtal för LOL/LOF, idag torsdag 22/12, 07.10.
Nyhet
Nyhetsbrev

Avtalet sträcker sig över 3 år och är på totalt 8,4 % med framtung fördelning. 2023 3,0 %, 2024 2,9 % och 2025 2,5 %. Avtalet innehåller även digitala vårdbesök där är det dock en frivillighet hos respektive region om man önskar sådana, då skall ersättningen vara samma som övriga vårdgivare i den aktuella regionen får för digitala vårdbesök.

Formellt skall avtalet först godkännas av parternas beslutsorgan och sedan av regeringen. Regeringens formella beslut tas sannolikt i början av mars 2023, avtalet gäller dock retroaktivt från 1/1 2023.

NSS
I avtalet finns också en överenskommelse att fortsätta samarbetet med SKR i utvecklingen av NSS, nytt möte planeras med utredaren Åsa Himmelsköld i januari 2023. Det skall även formeras en grupp bestående av SLF, Fysioterapeuterna och SKR som träffas några ggr/termin där man kan diskutera meningsskiljaktigheter som uppstått mellan regionerna och medlemmarna (inte på individnivå) och föreslå lösningar för att minska risker med att principfrågor behöver avhandlas i domstol.

Höjt rättsskydd i Folksams ansvarsförsäkring
En del kollegor har hört av sig efter representantskapet där styrelsen tog upp frågan om höjt prisbasbelopp för rättskyddsdelen i våra ansvarsförsäkringar. Många kollegor har denna försäkring i Folksam. De har varit ett önskemål om en mall när man skickar sin förfrågan till försäkringsbolaget. Den kan se ut så här:

Jag har en gruppförsäkring via SLF för företagande läkare hos Folksam. Grundskyddet för rättskydd är 10 PBB. Enligt Benny Granberg från Folksam som ursprungligen förhandlat fram villkoren, har ni nu öppnat för att man individuellt kan förhandla om ett utökat rättsskydd. Jag är därför intresserad av vad premiekostnaden är för utökat rättskydd till 20 PBB? Jag har ingen historik med rättegångar, ej heller någon kännedom om framtida sådan.

Mitt företags org nr är: XXXXXX-XXXX

Min årliga omsättning är: X kr

Min årliga lönesumma är: X kr

IMY & icke avidentifierade journaler
En del av medlemmarna har uppmärksammat att IMY skickat en helt tandlös uppmaning till region Stockholm att se över sina rutiner när man begär in icke avidentifierade journalhandlingar. Huruvida detta kommer att förändra RS beteende i framtiden ter sig tveksamt. Möjligen så har det fått en oönskad uppmärksamhet ur RS perspektiv som man kan hoppas gör dem något försiktigare framgent.

Framtiden
Nåväl vi får blicka framåt och oförtrutet fortsätta vårt arbete med att utveckla men samtidigt bevara alla fördelar med LOL och dess unika småskaliga sjukvård. En from förhoppning är att de 21 regionerna till slut kapitulerar och börjar inse fördelarna. Om de själva inte gör det så kanske vår nya sjukvårdsminister kan få dem att ta till sig fakta och att de i ren självbevarelse (hotet om nedläggning av regionerna) inser att utveckling av LOL/LOF är bättre än nedläggning.

Avslutningsvis får jag å styrelsens vägnar önska er alla en riktigt God Jul och ett spännande Gott Nytt År.

Thomas Anderson, Ordförande SPLF


Fler nyheter


Höjt rättsskydd i Folksams ansvarsförsäkring

Många av våra medlemmar har sina försäkringar via Folksam. Rättsskyddsdelen i våra ansvarsförsäkringar täcker ett belopp på upp till 10 pbb, vilket fortsatt kommer att vara vad som gäller i…
Övriga nyheter

Webcert - skicka digitala intyg kostnadsfritt

Webcert gör det möjligt att skapa digitala intyg. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Instruktioner för hur du ansluter dig till…
Övriga nyheter

Nyhetsbrev Oktober 2022

Hösten har kommit en bra bit på väg, träden har skiftat färg och är nu vackert gula, röda samt orange även med visst grönt inslag som dröjer kvar. Vi har också skiftat politisk ledning. Den nya ledningen med sitt Tidöavtal …
Nyhetsbrev
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare