fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Läkarförbundet är positivt till vårdgarantin om den stöder de grundläggande principer som svensk sjukvård vilar på: allas lika värde och lika rätt till sjukvård. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde. De medicinska prioriteringarna är en grundbult i problematiken kring vårdgarantins nuvarande konstruktion. Läkarförbundet anser att:

  • En vårdgaranti bör vara flexibel och att resultaten ska kunna mätas. Det är en fråga om patientmakt.
  • En ny vårdgaranti i den specialiserade sjukvården bör införas som innebär en författningsreglerad tidsfrist för när medicinsk bedömning senast ska meddelas (bedömningsgaranti) och därefter en rätt till en individuellt anpassad tidsfrist inom vilken behandling senast ska inledas (behandlingsgaranti).

Vårdgarantin och kömiljarden har gett kortare väntetider till ett första läkarbesök och därefter till att behandling inleds i både specialistvård och primärvård. Systemet fungerar bra i en modell med en patient som blir akut sjuk och botas med en väldefinierad medicinsk åtgärd, och som inte kräver eftervård. Men stora delar av sjukvården passar inte i den modellen.

Vårdgarantin skapar undanträngningar
Att vårdgarantin ger problem med undanträngning av angelägna sjukvårdsinsatser framgår både av Socialstyrelsens rapporteringar och i Läkarförbundets rapport Medicin med det samma? Undanträngningarna sker av tidskrävande åtgärder i hela vårdkedjan och av patienter som behöver medicinsk utredning och eftervård.
Det är tydligt att det är kömiljarden som gett de kraftigaste styreffekterna och inte vårdgarantin.

Norge har vidareutvecklat vårdgarantin
Även i Norge, Danmark och Finland finns erfarenheter av vårdgaranti. I Norge har systemet utvecklats från en 90 dagars behandlingsgaranti, liknande den svenska, till ett mer flexibelt system med en kort tidsfrist för bedömning av patientens tillstånd och därefter en individuell och patientanpassad behandlingsgaranti. Orsaken var att en statisk tidsfrist ledde till snedvridna prioriteringar, undanträngning av svaga patientgrupper och suboptimeringar i sjukvården.

Ladda ner

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.