Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Hotad av patient

Jag har blivit hotad av en patient vad ska jag göra?

Kontakta din närmaste chef. På alla arbetsplatser ska det finnas rutiner om hot och våld och för arbeten där de finns ökad risk för återkommande hot och våld ska medarbetarna ha tillräcklig utbildning, handledning och stöd för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Det är chefens ansvar att se till att rutinerna är kända för medarbetarna och att de följs.

Suntarbetsliv har skapat verktyg för att förebygga hot och våld på jobbet – Säkerhetsdialogen – för dig som har ansvar för eller en uppgift i det systematiska arbetsmiljöarbetet generellt och mer specifikt när det gäller området hot och våld.

Du kan också vända dig till skyddsombudet och/eller den kollega som är fackligt förtroendevald på arbetsplatsen. Hen kan i sin roll stödja dig i kontakten med arbetsgivaren. Läkarförbundet har tagit fram en handbok om att förebygga hot och våld på arbetsplatsen.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare