Hoppa till innehåll

Krislägesavtal

Sveriges läkarförbund är inte överens med SKR och Sobona om ett nytt nationellt avtal för krissituationer. Nuvarande krislägesavtal är uppsagt och slutar gälla den sista augusti 2021. Krislägesavtalet ska reglera villkor och ersättningar för läkare som arbetar vid krisläge.

Varför säger Läkarförbundet nej till förslaget på nytt Krislägesavtal (KLA)? Arbetsgivaren SKR har inte bemött våra yrkanden om vila och återhämtning tillräckligt så att det motsvarar behoven som våra medlemmar uttryckt som har anvisats på gällande KLA.

Vad händer för mig om jag blir anvisad i sommar på KLA? Nu gällande KLA upphör 31 augusti 2021. Det innebär att du omfattas av nu gällande KLA om du anvisas innan dess.

Vad händer för mig om jag blir anvisad efter 1 september 2021? Om inte Läkarförbundet och arbetsgivaren har kommit överens om ett nytt avtal innan dess är det dom vanliga anställningsvillkoren som gäller. Se kollektivavtalen på Läkarförbundets hemsida. Vad är krislägesavtalet och vad innebär det? Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för personal som arbetar vid krisläge. Avtalet innebär en större flexibilitet vad gäller framför allt arbetstider, och möjliggör även förflyttning till annat arbetsställe för att snabbt kunna allokera personal dit de bäst behövs.

Högre ersättningar utges under den tid krislägesavtalet är gällande. Avtalet omfattar över en miljon anställda inom sektorn. Bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Vilka kommer att omfattas av avtalet? Avtalet tillämpas på arbetstagare efter särskild anvisning från arbetsgivaren. Det vill säga om avtalet aktiveras är det inte säkert att alla omfattas.

Det är först efter att arbetsgivaren anvisat en medarbetare till arbete under krislägesavtalets regler som det tillämpas på individen. Det innebär att det är arbetsgivaren som avgör vilka personer som behöver tas i anspråk utifrån behoven under en pågående kris. Om du har giltiga skäl att inte arbeta under krislägesavtalet ska hänsyn tas till det, exempelvis om barnomsorg inte kan ordnas.

Vi uppdaterar information om krislägesavtalet i situationen kring covid-19 kontinuerligt här.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar