info Just nu är det många som ringer till oss och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Har du problem med ditt OCR-nummer? Eller saknar du din e-faktura? Här läser du mer om fakturering från Läkarförbundet.

När du är sjukskriven är första dagen karensdag och ger ingen ersättning. Resten av de första 14 dagarna betalar din arbetsgivare sjuklön med knappt 80 procent av din lön. Är du fortfarande sjuk därefter utgår sjukpenning från Försäkringskassan, med tillägg från arbetsgivaren beroende på vilket kollektivavtal som gäller. Om du har skadat dig i arbetet gäller särskilda regler. Du kan då även omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Anmälan och intyg

Kontakta arbetsgivaren på första frånvarodagen. Efter 7 kalenderdagars frånvaro krävs intyg av läkare eller tandläkare. Arbetsgivaren får kräva intyg även tidigare, och kan avstå från att kräva intyg i särskilda fall. I vissa fall kan arbetsgivaren anvisa en viss läkare.

Enligt kollektivavtal fyller arbetsgivaren ut sjukpenningen med sjuklön enligt vissa villkor. Vad gäller?

 • Dag 1 i sjukperioden är karensdag utan ersättning.
 • Dag 2 – 14 betalar arbetsgivaren 77,6 procent av lönen i sjuklön.
 • Dag 15 – 90 kompletteras sjukpenningen med sjuklön upp till 87,3 procent av lönen.
 • Från och med dag 91 kompletteras sjukpenningen med sjuklön upp till 77,6 procent av lönen.
 • Sjuklön beräknas enligt Sjuklönelagen och ska omfatta lön och andra anställningsförmåner, inklusive bundenhetsersättning för hela och samtliga schemalagda jourpass.
 • Vid indragen sjukpenning från Försäkringskassan ska arbetsgivaren betala sjuklön till heltidssjukskrivna under högst 180 dagar. (Deltidssjukskrivna ligger i en försäkring.)

Enligt kollektivavtal fyller arbetsgivaren ut sjukpenningen med sjuklön enligt vissa villkor. Vad gäller?

 • Frånvarodag 1 är karensdag utan ersättning.
 • Dag 2 – 14 utgår ersättning med 80 procent av månadslönen.
 • Dag 15 – 364 utgår ersättning med 90 procent av daglönen upp till basbeloppstaket, 12,4 procent av daglönedelar däröver.
 • Efter dag 365 erhålls en total lön på 77,6 procent från Försäkringskassan och viss sjuklön från arbetsgivaren.
 • För de förenat anställda lärarna/läkarna utgår även sjuklön från landstinget/regionen i proportion till andelen av total lön.

Sjukanmälan och intyg

Vid sjukdom ska man anmäla detta till sin arbetsgivare för att få rätt till sjuklön. Behov av ledighet längre än sju kalenderdagar ska styrkas med läkarintyg. Intyget ska dels visa på oförmåga att arbeta, dels ange sjukperiodens längd. I vissa fall kan arbetsgivaren kräva intyg från tidigare dag samt även anvisa till viss läkare.

Sjukpenning från Försäkringskassan och sjuklön från arbetsgivaren

Om du omfattas av kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och Sveriges läkarförbund ger det dig följande sjuklön. Det finns även andra avtal som kan vara tillämpliga för dig på privat sektor.

För varje dag som du är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom görs ett sjukavdrag per arbetsdag med:

Dag 1 Karensdag – ingen ersättning
Dag 2 – 14 20 procent av månadslönen (sjuklön 80% från arbetsgivaren)
Dag 15 – 90 90 procent av daglönen upp till basbeloppstaket
(8 prisbasbelopp) och med 10 procent av daglönen för
lönedelar över basbeloppet(sjukpenning 77,6 % från
Försäkringskassan och viss sjuklön från arbetsgivaren)

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

8 av 10 läkare är redan med. När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård. Bli medlem du också!

Bli medlem idag!
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.