info Just nu är det många som ringer till oss och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Har du problem med ditt OCR-nummer? Eller saknar du din e-faktura? Här läser du mer om fakturering från Läkarförbundet.

Är du tillsvidareanställd gäller avtalet från första månaden. Är du tidsbegränsat anställd gäller det om anställningen varar mer än tre månader. Tjänstetid tillgodoräknas från 28 års ålder fram till ingången av den månad du fyller 65 år.

Den förmånsbestämda pensionen bestäms utifrån den sista lönen (10 procent av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 65 procent mellan 7,5 och 20, och 32,5 procent mellan 20 och 30) och i proportion till hur länge du arbetat (för hel pension krävs 30 år). Det finns begränsningsregler för löneförhöjningar de fem sista åren. Lön som avser jour- och beredskap beräknas utifrån ersättning som betalades året innan. Övertidsersättning ingår inte.

Tidigare kunde tjänstetid från landsting och stat räknas in. Det gäller inte längre om du är född 1952 eller senare och försäkras för ITP 2 från januari 2009.

Pensionen tas normalt ut från 65 års ålder och livsvarigt, men kan betalas ut redan från 55 års ålder. ITP2 kan även tas ut under en begränsad tid, minst 5 år. Vid helt förtida uttag tillåts arbete i mindre omfattning (mindre än 8 timmar/vecka).

Vill du sluta arbeta före 65 – avvakta helst till månaden efter fyllda 62 år, så slutbetalas premierna fram till 65 års ålder. (Förtida uttag och livsvarig utbetalning ger lägre pension per månad, då den ska räcka längre.)

ITPK

ITPK är en premiebestämd del på 2 procent av lön upp till 30 inkomstbasbelopp, där du väljer placering. Gör du inget val placeras premien i en traditionell försäkring i Alecta. ITPK kan tas ut livslångt eller under en begränsad tid, minst 2 år. Mer information finns på Konsumenternas.se.

Växla lön till pension

Du kan komma överens med arbetsgivaren om att växla en del av din lön till inbetalningar av pensionspremier. Det ger arbetsgivaren lägre sociala avgifter, vilket den anställde brukar få del av. Löneväxla inte lönedelar under 8,07 inkomstbasbelopp – då går det ut över den allmänna pensionen!

Löneväxling ska ske efter ordinarie pensionsinbetalningar.

Avtalspension

Du kan komma överens med arbetsgivaren om särskild avtalspension, med vilken procent som helst. Ersättningsnivåerna varierar, men bör ge cirka 55 -75 procent av lönebortfallet.

Skydd för efterlevande

Familjepension finns automatiskt för lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Du kan aktivt avstå från den, vilket då gäller för all framtid även hos ny arbetsgivare. Ersättning går till make eller registrerad partner samt barn, men inte till sambo. Du kan välja återbetalningsskydd eller familjeskydd inom ITPK.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

8 av 10 läkare är redan med. När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård. Bli medlem du också!

Bli medlem idag!
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.