info Just nu är det många som ringer till oss och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Har du problem med ditt OCR-nummer? Eller saknar du din e-faktura? Här läser du mer om fakturering från Läkarförbundet.

Arbetsgivaren betalar in en premie på 4,5 procent av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Du bestämmer själv hur den placeras.

Skillnader jämfört med KAP-KL

 • Ingen nedre åldersgräns – man samlar pensionspengar från första sommarjobbet inom kommun/landsting.
 • Övre åldersgräns – för närvarande 67 år – som kan förlängas efter överenskommelse.
 • Premie betalas vid föräldraledighet med föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och ledighet enligt föräldraledighetslagen, liksom vid sjukdom och centrala fackliga uppdrag.
 • Visst efterlevandeskydd ingår.
 • Möjligt att förhandla fram högre premier.
 • Om man byter från förmånsbestämd pension till AKAP-KL måste man informeras om konsekvenser – och eventuellt kompenseras med extra premier.
 • Har man flera samtidiga arbetsgivare och en total inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp, behöver man inte längre förlora pension på det. Efter överenskommelse kan premien beräknas proportionellt.

Andra fall när AKAP-KL gäller

Även du som är född 1985 eller tidigare kan omfattas av AKAP-KL om du kommer överens med arbetsgivaren om detta – eller om du börjar hos en arbetsgivare som tillämpar avtalet för alla anställda. (Om det sker en verksamhetsövergång till sådan arbetsgivare ligger du ändå kvar i KAP-KL om du inte avtalar annat.)

Funderar du på att byta till AKAP-KL?

Se till att först få tydlig information om respektive avtals förmåner och kräv en individuell pensionsprognos. Jämför de förutsättningar (din lönekarriär, årlig löneökningstakt, inflation, tillväxt, avkastning och avgifter) som använts med din egen framtidsbild – och byt inte om du inte vet vilka konsekvenserna kan bli i ditt specifika fall. Har du många tjänsteår inom KAP-KL, eller är i slutet av ditt yrkesliv med lång intjänandetid i KAP-KL, rekommenderas du inte att byta.

Ett byte som innebär pensionsförlust kan behöva kompenseras med tilläggspremier.

Det är du som bestämmer och du själv som står för risken för det slutgiltiga pensionsutfallet. Kontakta din lokala läkarförening innan du byter – de får inte ge råd om hur du ska göra, men ser till att du fått information om vad bytet innebär och att du har förstått den.

Följ checklistan:

 1. Jag har fått information om innehållet i båda avtalen.
 2. Jag har fått möjlighet att bedöma hur ett byte kan påverka min framtida pension med hjälp av prognoser och beräknade extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter).
 3. Jag har kontaktat min lokala läkarförening (som inom 21 dagar kan begära överläggning med arbetsgivaren och yttrande från Pensionsnämnden).
 4. Jag har avvaktat tidsfristerna för ovanstående (21 arbetsdagar samt eventuellt ytterligare 30 dagar om yttrande från Pensionsnämnden har begärts).
 5. Jag gör överenskommelsen skriftlig, med uppgift om eventuella tilläggsavgifter. Se även exempel på prognosutfall och tilläggspremier och information till dig som överväger att byta till AKAP-KL, framtaget av parterna, och vår jämförelse mellan avtalen.

Arbeta efter pension?

Du kan komma överens med arbetsgivaren om särskild avtalspension, med vilken procent som helst. Hel särskild avtalspension gäller till 65 års ålder, partiell längst till 67.

Avtalet bör innehålla:

 1. Omreglering av anställningen till lägre sysselsättningsgrad eller helt avslut.
 2. Förläggning av kvarvarande arbetstid.
 3. Hur mycket lönebortfallet ska kompenseras (55 – 75 procent är rimligt).
 4. Utbetalningstid (minst intill månaden före fyllda 65 år och längst intill fyllda 67 år) och uppräkning för avtalspensionen.
 5. Om pensionsavgifter enligt KAP-KL ska tillgodoräknas under tiden (och att pensionsavgifterna beräknas som om lönen före nedtrappningen fortfarande gäller).
 6. Om delpension och andra inkomster ska samordnas.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

8 av 10 läkare är redan med. När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård. Bli medlem du också!

Bli medlem idag!
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.