info Just nu är det många som ringer till oss och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Har du problem med ditt OCR-nummer? Eller saknar du din e-faktura? Här läser du mer om fakturering från Läkarförbundet.

Stockholm 18 juni 2018
Till: Socialdepartementet Regeringskansliet
S2018/03106/FS

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Socialdepartementet och vill lämna följande synpunkter.

Läkarförbundet har inget att invända mot att den nuvarande lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ersätts av två nya lagar eller mot att frågorna om kirurgiska ingrepp i könsorganen och könsregistrering i folkbokföringen frikopplas från varandra.

Läkarförbundet ställer sig även i övrigt positivt till förslagen i promemorian. Förbundet vill särskilt instämma i att det i förordning och myndighetsföreskrifter bör preciseras vilket underlag som ska bifogas ansökan om ändring av kön i folkbokföringen. Det är också bra att Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att i samråd med Skatteverket ta fram överskådlig information till allmänheten om möjligheterna till och konsekvenserna av ändring av kön i folkbokföringen.

En redaktionell kommentar: I lagtextförslaget till 6 § tredje stycket i den nya lagen har ett kommatecken fallit bort efter ordet ”stycket”.

Med vänlig hälsning SVERIGES LÄKARFÖRBUND Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.