fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info Under Kristi himmelsfärd (12-14 maj) har vi avvikande öppettider. Här hittar du alla aktuella öppettider.

Stockholm 16 juli 2020
Till: SACO
Gem 2020/0105

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad promemoria på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet anser att lärosäten och staten som huvudman ska främja och värna akademisk frihet som en förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig grund, samt för lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället. Vi tillstyrker därför promemorians förslag att i högskolelagen införa en bestämmelse i syfte att främja och värna den akademiska friheten i högskolan.

Läkarförbundet tillstyrker även förslaget att i högskolelagen införa en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet. Tyvärr har läkarnas tillgång till fortbildning minskat dramatiskt under senare år eftersom arbetsgivaren inte tar ansvar för att säkerställa att resurser i form av tid och pengar avsätts. Det saknas även ett strukturerat sätt att arbeta med fortbildning och uppföljning av denna. Läkarförbundet har konstaterat att antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan år 2005 – från 9,1 dagar/år till endast 6 dagar 2017. En av tio specialistläkare uppger att de inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2017. Antalet dagar för extern fortbildning skiljer sig också markant mellan de olika regionerna där spannet är mellan 4,1 dagar och 7,9 dagar per år.

Lagförslaget om att främja det livslånga lärandet är ett steg i rätt riktning. Men för att vända den negativa trenden avseende läkarnas fortbildning behövs ett tydligare nationellt ansvarstagande för hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling. För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares ansvar för läkarnas fortbildning krävs en föreskrift som tydligt reglerar en systematiserad fortbildning, med en individuell fortbildningsplan för varje läkare. En reglerad fortbildning ökar möjligheterna för en jämlik vård då den garanterar att alla läkare får fortbildning.

Sofia Rydgren
Andre vice ordförande
Ordförande utbildnings- och forskningsrådet
Sveriges läkarförbund

Hampus Carlson
Utredare
Avdelningen för Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem