fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Stockholm 16 april 2020
Till: Saco
S2020/03167/SF

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande remiss från Socialdepartementet och vill lämna följande synpunkter.

Förslaget är att covid-19 ska införas i förteckningen över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Därmed kompletteras listan i förordningen där det står vilka sjukdomar som är smittsamma och som inkluderas i arbetsskadeförsäkringen.

Det föreslås att ändringen bör tillämpas retroaktivt för skador som inträffat den 1 februari eller senare. Anledningen är att man först då påvisade att någon var smittad av covid-19 i Sverige.

Sveriges läkarförbund välkomnar förslaget men önskar tillföra några synpunkter. Många av läkarförbundets medlemmar som arbetar i offentlig tjänst, eller på offentligt uppdrag, arbetar i rådande situation med sjuka patienter där man räddar liv och skyddar samhället från att smittan sprids ytterligare. Det är därför av stor vikt att dessa personer får ett heltäckande försäkringsskydd av arbetsskadeförsäkringen, detta inom såväl kommun- och regionsektorn som på det statligt reglerade avtalsområdet. Många av förbundets medlemmar är dessutom studenter som utgör extra resurser inom vården. Det är bra om att det tydliggörs att även denna grupp omfattas av det nya förslaget om ändring i arbetsskadeförsäkringen.

Anställda inom kommun och region omfattas av en arbetsskadeförsäkring via sitt kollektivavtal. Försäkringen ger ersättning till vårdanställda som t ex smittas av sjukdomar på arbetet. Bland annat för vårdkostnader, inkomstbortfall och långvariga skador till följd av sjukdomen, till exempel skador på lungorna som kan vara fallet med covid-19.

För att det ska räknas som smittsam sjukdom ska dock besvären vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig efter att man blivit smittad. Det anges inget i förslaget om även detta krav kan komma att ändras. Om man blir sjuk i sitt arbete av covid 19 och som exempel blir sjukskriven i fyra veckor, kommer man inte enligt gällande regelverk få någon arbetsskadeersättning. Utifrån den stora risk som våra medlemmar utsätts för, men även annan sjukvårdspersonal, är det därför av yttersta vikt att man får full kompensation om man blir sjuk av covid-19.

Med vänlig hälsning Sveriges läkarförbund

Marina Tuutma
Ordförande i Arbetslivsgruppen

Camilla Morath
Arbetsliv och Juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.