fbpx
Stockholm 3 juni 2019
Till: Utbildningsdepartementet
Gem 2019/0076

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss via Saco och vill framföra följande synpunkter.

Förbundet är i stort positiva till förslagen men vill belysa några punkter enligt nedan.

Kap 5. Tolkarna och deras arbetsmarknad

Utredningen föreslår att vissa myndigheter ska kunna anställa egna tolkar. Här ser vi en risk för att tolken hamnar i lojalitetskonflikt och därmed kan tolkens opartiskhet påverkas, till exempel vid anställning hos Försäkringskassan.

Kap 6. Utbildning

Läkarförbundet menar att även utbildning av tolkens motpart bör belysas i sammanhanget. Vårdpersonal bör få utbildning i bemötande av tolkar och kommunikation via tolk skall ingå i personalens grundutbildning.

Kap 9. Barn och anhöriga som tolkar

Läkarförbundet anser att det är väldigt viktigt att barntolkning förbjuds.

När det gäller tolkning av anhöriga tar utredningen en svagare ställning. Tidigare utredningar har påpekat att anhöriga ibland tar över samtalet mellan patient och vårdpersonal, vilket påverkar patientens delaktighet i beslut om vård och i vissa fall kan riskera patientsäkerheten, till exempel vid våld i nära relationer. Vi anser därför att det ska vara möjligt för vårdpersonal att avböja anhörigtolkning, dock krävs inget totalförbud.

Kap 11. Teknikutveckling

Tack vare teknikens utveckling finns numera möjligheten att använda tolktjänster på distans. Sådana tjänster är naturligtvis billigare. Man bör dock uppmärksamma att vissa sjukdomstillstånd kräver en närvarande tolk och det är av värde att utredningen belyser och definierar sådana tillstånd.

Kap 13. Kostnader och finansiering

En tidigare utredning av Socialstyrelsen visade att 16 av 21 regioner betalar ett lägre tolkarvode än staten. Det har medfört att tolkar har mindre benägenhet att arbeta för regionerna. Läkarförbundet anser att det vore av yttersta vikt att denna problematik uppmärksammas. Sjukvårdens huvudmän bör uppmanas att vid sina upphandlingar av tolktjänster eftersträva god kvalitet och inte enbart låga kostnader.

Avslutningsvis vill vi framhålla att det är välkänt att samtal via tolk inom hälso- och sjukvården tar längre tid i anspråk. Läkarförbundet anser därför att det är av stor betydelse att utredningen tar upp denna fråga så att vårdpersonal ges goda förutsättningar för att bemöta patienter i behov av tolk.

Heidi Stensmyren
Förbundsordförande
Sveriges Läkarförbund

Sara Tunlid
Utredare
Avdelningen för politik och profession
Sveriges Läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.