fbpx
Stockholm 4 september 2018
Till: SACO
Gem 2018/0236

Remissvar: Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Sveriges läkarförbund har fått möjligheten att yttra sig om rubricerat förslag. Läkarförbundet tackar för möjligheten och vill lämna följande synpunkter.

Inledningsvis

Läkarförbundet ställer sig försiktigt positiva till föreskrifterna, då vi ser att behovet finns av att reglera denna typ av grundläggande villkor.

Ett syfte med de föreslagna föreskrifterna är att säkerställa att de landsting som bedriver högspecialiserad vård uppfyller de olika kvalitetskrav som är förenade med att bedriva sådan vård. Detta syfte stödjer vi men vi är samtidigt av uppfattningen att föreslagna föreskrifter inte är tillräckligt omfattande och specifika för att uppfylla detta syfte. Föreskriften innehåller nämligen inga klargöranden kring vilka dessa kvalitetskrav är eller hur Socialstyrelsen avser att mäta kvalitet. Istället skriver man, i tillhörande konsekvensutredning, att den föreslagna författningen ska komma att kompletteras med myndighetens interna styrdokument samt specifika villkor. Av denna anledning menar vi att det i allra högsta grad är nödvändigt med en fortsatt nära dialog mellan berörda specialitetsföreningar och Socialstyrelsen kring utformningen av dessa styrdokument. Av samma anledning förbehåller vi oss också möjligheten att revidera vår ståndpunkt i fråga om föreslagen författning efter det att samtliga styrdokument har färdigställts och presenterats.

Övriga kommentarer

–       Ledningssystem, 2 kap. 1 §

Utöver processer och rutiner bör vårdgivaren även ansvara för att det finns den kompetens som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven som ställs i dessa föreskrifter.

–       Uppföljning och utvärdering, 4 kap. 7-9 §

Utvärdering är av största vikt. I den uppföljning som föreslagen föreskrift ställer krav på, är det mycket angeläget att hänsyn tas till kvalitet i fråga om medicinska resultat, tillgänglighet, patientnöjdhet och forskning. Därtill bör utvärderingen ha en helhetssyn i åtanke, det vill säga även beakta hur andra delar av verksamheten påverkas, t.ex. akutuppdraget och kompetensförsörjningen.

Till varje angiven diagnos, som framöver kommer att klassas som nationell högspecialiserad vård, måste ett nationellt kvalitetsregister kopplas som således blir ett krav att delta i.

Vidare är en högkvalitativ utvärdering endast möjlig att göra om adekvat kompetens finns hos utvärderarna. Vi rekommenderar därför att dessa utses i samråd med specialitets- och professionsföreningarna.

Avslutningsvis

Vi ser gärna att Socialstyrelsen i föreslagen föreskrift klargör att det kommer tillkomma specifika regleringar i samband med ansökningsförfrågan.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Heidi Stensmyren                                                                                Sara Tunlid

Ordförande Sveriges läkarförbund                                                      Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.