fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Stockholm 16 november 2020
Till: Socialstyrelsen
Gem 2020/0206

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag till föreskrifter på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet anser att om vaccinationer mot Covid-19 ska kunna genomföras brett i befolkningen behövs förfarandet förenklas. Om indikationerna för vaccinationen formuleras tydligt kan vi inte se något hinder för att distriktsköterskor och sjuksköterskor med jämförbar kompetens kan ordinera läkemedel för vaccination.

Av § 4 i den föreslagna föreskriften framgår att det är verksamhetschefen som ska ansvara för att det görs en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska. Verksamhetschefen ska dessutom ansvara för att det görs en bedömning av om en utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är likvärdig med den som ges på specialistutbildningen till distriktssköterska.

Med verksamhetschefen får man förmoda att här menas verksamhetschefen i berörd primärvårdsverksamhet. Verksamhetschefsposten kan innehas av personer med kort eller ingen medicinsk utbildning. Det är därför viktigt att arbetsgivaren försäkrar sig om att den som ska bedöma sjuksköterskans kompetens/utbildning enligt föreslagen föreskrift besitter erforderlig kompetens för bedömningen.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Avdelningen för politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem