fbpx
Stockholm 29 september 2017
Till: Läkemedelsverket
Gem 2017/0279

Sveriges läkarförbundet har fått rubricerat förslag till ny föreskrift på remiss.

Läkarförbundet tycker det är bra att Läkemedelsverket samlar de bestämmelser som gäller begränsningar av förordnade av läkemedel i en och samma föreskrift och att de regler som uppfattats som oklara görs tydligare.

Läkarförbundet ser positivt på att läkare med specialistkompetens inom neurologi inkluderas och får rätten att förordna narkotiska läkemedel för behandling av ADHD. Vi anser att de har kompetensen och är väl förtrogna med dessa läkemedel, varför ett dispensförfarande för neurologspecialister inte är nödvändigt.

Vi anser att det en fördel att delegeringsmöjligheten ersätts med dispensförfarande då detta kan leda till att patienterna snabbare kan få tillgång till sina föreskrivna läkemedel. Enligt konsekvensutredningen medför dessutom inte detta någon kostnadsökning och obetydlig ökad administrativ börda. Läkarförbundet vill dock poängtera vikten av att Läkemedelsverkets pågående arbete med att göra dispenshanteringen elektronisk sker skyndsamt, så att ansökan och hantering av dispenser underlättas och inte leder till ökad administrativ börda för läkare och apotek.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Elin Karlsson, Ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik
Camilla Damell, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.