fbpx

info Just nu har vi utmaningar med inloggningen in via betalväggar på webbplatsen. När du vill logga in för att ta del av innehåll, välj då att logga in genom att klicka på ”Logga in” i den blå navigeringen längst upp på sidan. Tack för ditt tålamod!

Stockholm 31 augusti 2018
Till: Socialstyrelsen
Gem 2018/0238

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag på remiss och vill framföra följande.

Läkarförbundet ställer sig nu, precis som tidigare, emot en utökad förskrivningsrätt för andra yrkeskategorier än läkare. Det finns dock i detta fall särskilda omständigheter som gör att vi gör ett avsteg från detta ställningstagande. Globalt dör cirka 69 000 individer årligen på grund av opioid-överdosering och WHO införde redan 2014 globala riktlinjer för hur Naloxon kunde föras ut närmare kretsen till de som riskerar en opioidöverdos. Den svenska regeringen har hörsammat denna strävan och man har identifierat denna föreskrift som ett av hindren. Att föra ut Naloxon i första ledet även utanför hälso- och sjukvården ligger i linje med WHO:s rekommendationer. Läkarförbundet tillstyrket därför förslaget i denna del och ser positivt på att föreskriften i detta avseende införs snarast.

När det gäller kravet på att tjänstgöringsställe tas bort så avvisar Läkarförbundet det. Vi anser att kraven på kompetens och tillhörande tjänsteställe snarare ska tydliggörs än mer. Utan tjänsteställe blir begreppet verksamhetschef och deras kompetens att bedöma kompetens mer flytande.

Vi vill också påtala att föreskriften måste innehålla tydliga och mer specificerade krav på strukturerad fortbildning. Förslaget innehåller endast krav på grundläggande farmakologi och den för stunden uppnådd kompetensen fastställd av en verksamhetschef vilken blir okänd om kravet på tjänstgöringsställe tas bort. Läkemedelsbehandling är komplex och förskrivningsrätt ställer höga krav på fortlöpande uppdatering av kompetens. Utformningen och omfattningen av fortbildningen kan skötas av Socialstyrelsen.

Vi vill slutligen lämna följande redaktionella synpunkter på förslaget till författningstext: I början av 4§ ska ”sjuksköterskan” bytas ut mot ”sjuksköterska”. Behövs ordet ”godkända” i 5§?

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Avdelningen för Politik och profession

Elin Karlsson                                                                                                            Eva Stina Lönngren

Ordf RLIM,                                                                                                                utredare

Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.