info Just nu är det många som ringer till oss och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Har du problem med ditt OCR-nummer? Eller saknar du din e-faktura? Här läser du mer om fakturering från Läkarförbundet.

Stockholm 25 juni 2018
Till: Socialdepardementet
S2018/00641/FS

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Nuvarande biobankslagstiftning har tillämpats sedan 2003. Redan i rapport 2005/5527HS från Socialstyrelsen riktades kritik mot lagen. I skrivelse från SKL S 2014/5050/FS påtalades problem med praktiska och ekonomiska förutsättningar för den kliniska vården att tillämpa biobankslagen. Regeringen tillsatte därför utredningen ” En ändamålsenlig reglering för biobanken” 2016:04.

Det remitterade betänkandet innehåller många olika förslag, som på ett rimligt sätt förefaller adressera den kritik som riktats mot nu gällande reglering. Vi är i stort eniga med utredaren men vill ge vissa synpunkter.

Vi vill understryka att med inrättandet av biobanker vilar stora skyldigheter och ett stort ansvar på huvudmannen. Det är viktigt att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som föreslå bedriva tillsynen över att biobanker har resurser och beredskap för denna tillsyn. Vi anser dock att vid allvarligare överträdelser ska rätten att inneha biobank kunna ifrågasättas.

Vi ställer oss positiva till att förbudet att förvara prover utomlands föreslås tas bort, men om detta ska vara görligt måste det garanteras att samma säkerhetsnivå som i Sverige tillämpas i det land som provet förvaras i.

Med vänlig hälsning SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Thomas Lindén
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik och Ansvarsråd

Fredrik Engdahl
Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.