fbpx
Stockholm 16 januari 2019
Till: Saco
Rnr 87.18

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40).
Förslaget överensstämmer i stort med det förslag som parterna den 10 juli 2018 överlämnade till arbetsmarknadsdepartementet. Sveriges läkarförbund tillstyrker lagförslaget i sin helhet.

Av motiveringen till partsförslaget (41 d § 1 st 4 p) framgår tydligt att denna punkt är en kodifiering av arbetsdomstolens praxis om undanträngning, den så kallade Britanniaprincipen. Sveriges läkarförbund önskar att detta framgår tydligare i överväganden och författningskommentar (s 34 och s 57), så att förarbetena fullt ut överensstämmer med intentionerna med parternas förslag. Sveriges läkarförbund anser att man även kan fundera över om det avses någon skillnad i sak mellan individuella tvister och rättstvister. I lagförslaget (41 e §) används begreppet individuella tvister medan författningskommentarerna använder sig av begreppet rättstvister vilket kan skapa onödig begreppsförvirring.

I promemorian föreslås att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2020. Sveriges läkarförbund anser dock att det är viktigt att reglerna träder i kraft så snart som möjligt. Med tanke på att parternas förslag offentliggjordes redan i juni 2018 och att en bred majoritet av riksdagens partier uttalat sitt stöd för förslaget, borde det vara möjligt med en snabbare behandling så att riksdagen kan besluta om lagändringarna och att de träder i kraft den 1 juli 2019.

Med vänlig hälsning

Sveriges läkarförbund
Heidi Stensmyren Ordförande

Arbetsliv och juridik
Stefanie Friberg
Björn Santesson
Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.